Novinky

Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková

15.12.2014 11:00
sprievodný list predsedovi a poslancom KSK: Vážený pán predseda, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci, žiadame Vás, aby ste do rokovania 8. zasadnutia zastupiteľstva KSK zaradili ďalší bod programu a schválili uznesenie „Postoj Košického samosprávneho kraja k zámeru spoločnosti...

VEREJNÁ VÝZVA OBČANOV TROM NAJVYŠŠÍM ÚSTAVNÝM ČINITEĽOM A ĎALŠÍM KOMPETENTNÝM ORGÁNOM SLOVENSKEJ REPUBLIKY NA ODMIETNUTIE VŠETKÝCH AKTIVÍT SMERUJÚCICH K ŤAŽBE RÁDIOAKTÍVNYCH NERASTOV

14.12.2014 19:12
Dnes - 14.12.2014 - uplynuli dva roky od podpísania "Memoranda o porozumení a spolupráci" medzi ministerstvom hospodárstva SR a kanadskou firmou European Uranium Resources, ktorá sa usiluje o spustenie ťažby a spracovania uránu v Košiciach. Toto škandalózne Memorandum (tu), ktoré exminister T....

Postoj mesta Košice k zámeru spoločnosti Ludovika Energy predĺžiť geologický prieskum rádioaktívnych nerastov v lokalite Jahodná-Kurišková - návrh uznesenia

06.12.2014 12:57
Vážený pán primátor, vážené panie poslankyne, vážení páni poslanci,    do programu ustanovujúceho rokovania mestského zastupiteľstva Košice 08. 12. 2014 sú navrhnuté aj body 9. – 11. (Bod č.9 Návrh zmien VZN mesta Košice č.104 o dani za ubytovanie, bod č.10 Návrh zmien VZN...

POVOLEBNÉ PREBUDENIE URÁNOVEJ LUDOVIKY

03.12.2014 10:32
(tlačová správa)   Viac než rok nebolo o uránovej firme Ludovika Energy s.r.o. takmer vôbec počuť. Neprotestovala dokonca ani vtedy, keď parlament v júni schválil v novele geologického zákona referendový "zákaz" ťažby rádioaktívnych nerastov na Slovensku.  Najpravdepodobnejším...

Košičania pozor - Joint Venture Kurišková je funkčný - informácia pre investorov

20.11.2014 14:48
Kuriskova Joint Venture Operational and Corporate Update Ako sa dalo čakať, po skončení komunálnych volieb sa opäť začínajú výraznejšie aktivizovať firmy usilujúce sa o ťažbu uránu na Jahodnej-Kuriškovej. Austrálska firma Forte Energy aj kanadská firma European Uranium Resources, z ktorých...

KOMUNÁLNE VOĽBY - PODPORA KANDIDÁTOV, KTORÍ PODPORILI OBČANOV V BOJI PROTI URÁNU

10.11.2014 19:55
Okrem otázky, kto sa stane novým primátorom, je rovnako dôležitou aj otázka aké bude nové zloženie Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Bude to totiž práve nové mestské zastupiteľstvo, ktoré bude hlasovať napríklad aj o zmenách a doplnkoch územného plánu mesta Košice pre oblasť Jahodná-Kurišková....

KOMUNÁLNE VOĽBY SÚ DÔLEŽITÉ AJ V BOJI PROTI URÁNU

06.11.2014 03:20
  Pre úspech občianskeho úsilia proti ťažbe a spracovaniu uránu je dôležitou aj otázka aké bude nové zloženie Mestského zastupiteľstva v Košiciach - práve nové mestské zastupiteľstvo bude totiž hlasovať o zmenách a doplnkoch územného plánu mesta Košice pre oblasť Jahodná-Kurišková, ktoré...

PRAVDA O URÁNE V KOŠICIACH (informačný leták)

06.11.2014 00:31
Dnes sa začala distribúcia týchto informačných letákov do poštových schránok občanov mesta Košice a priľahlých obcí. Prosíme, skontrolujte doručenie letákov do vašej bytovej schránky, ale aj do spoločnej schránky vášho vchodu. Pokiaľ ste letáky našli IBA v spoločnej schránke, pomôžte nám prosím...

KANDIDÁTSKA ANKETA - URÁNOVÝ PRIMÁTOR ? - ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE

01.11.2014 11:31
  Cieľom ankety "URÁNOVÝ PRIMÁTOR?" bolo - poskytnúť voličom pomôcku pre ich rozhodovanie sa v komunálnych voľbách. Všetkým kandidátom na primátora mesta Košice sme postupne  položili tri otázky, týkajúce sa ich postojov k dôležitým aspektom uránovej problematiky, pričom pri každej...

KANDIDÁTSKA ANKETA (URÁNOVÝ PRIMÁTOR?) - PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE

22.10.2014 22:27
KANDIDÁTSKA ANKETA (URÁNOVÝ PRIMÁTOR?) - odpovede na otázku č. 1   Na prvú anketovú otázku, ktorou sme sa kandidátov na primátora pýtali na ich postoj k ťažbe a spracovaniu uránu a na zapracovanie jej zákazu do územného plánu, do dnešného dňa podpisom anketového lístka, odpovedalo 7 z 8...
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>