POVOLEBNÉ PREBUDENIE URÁNOVEJ LUDOVIKY

03.12.2014 10:32

(tlačová správa)

 
Viac než rok nebolo o uránovej firme Ludovika Energy s.r.o. takmer vôbec počuť. Neprotestovala dokonca ani vtedy, keď parlament v júni schválil v novele geologického zákona referendový "zákaz" ťažby rádioaktívnych nerastov na Slovensku. 
Najpravdepodobnejším cieľom tohto záhadného mlčania bolo živiť medzi občanmi Košíc vytvorenú ilúziu "urán zastavený" a neohroziť tak znovuzvolenie osvedčeného primátora, ktorý v septembri 2013 vetoval uznesenie Mestského zastupiteľstva č. 728/2013 ustanovujúce zákaz ťažby uránu v prieskumnom území Čermeľ-Jahodná.
Teraz, keď voľby primátora dopadli (zrejme) v súlade so želaním uránovej firmy, jej generálny riaditeľ Boris Bartalský a jej hovorca (a zároveň lobista z firmy Neuropea) Maroš Havran sa zrazu prebudili zo spánku a pozvali novinárov na tlačovú konferenciu do Hotela Maratón v Košiciach, aby im oznámili, že chcú požiadať Ministerstvo životného prostredia o predĺženie geologického prieskumu na Jahodnej o ďalších 10 rokov. 
Mimochodom, len pred pár dňami uplynulo 10. výročie od podania návrhu na určenie prieskumného územia urán-molybdénových rúd Čermeľ-Jahodná. Návrh podal Boris Bartalský 26.11.2004 v tom čase ešte pod hlavičkou Kremnica Gold a.s. Ministerskí úradníci návrh schválili bez toho, že by o tom väčšina dotknutých občanov Košíc a okolitých obcí vôbec vedela. Kremnica Gold neskôr prieskumnú licenciu previedla na firmu Ludovika Energy. Následne prieskum v rokoch 2009 a 2013 aj napriek hlasným protestom občanov, nesúhlasným stanoviskám dotknutých samospráv ako aj protestu prokurátora dvakrát predĺžili (najprv o 4 a potom o 2 roky).
Ludovika Energy sa chce počas avizovaného predĺženia geologického prieskumu sústrediť na tzv. "vzácne zeminy". Podľa geologického zákona (§22 ods. 1) je tretie predĺženie možné len keď "určená lehota nepostačuje na dokončenie dotknutej činnosti". Keďže Ludovika Energy už v septembri 2013 ohlásila médiám "utlmenie svojich aktivít", sotva teda môže argumentovať tým, že jej "určená lehota nepostačuje na dokončenie dotknutej činnosti". Aj hovorca ministerstva životného prostredia Maroš Stano sa pre STV vyjadril, že času na prieskum mali dostatok. Nájde minister Žiga tentokrát odvahu na odmietnutie žiadosti o prieskum? Alebo znova vyhovie firme hoci aj v rozpore so zákonom len preto, že sa bude rovnako ako v auguste 2013 vyhrážať štátu vymáhaním preinvestovaných výdavkov (vtedy ich vyčíslila na 20 miliónov eur, teraz to určite nezníži)?
 
Náhle preorientovanie sa na prieskum a následnú ťažbu iných nerastov môže byť iba špekulatívnou zámienkou získať čas na zvrátenie situácie, ktorá pre povolenie ťažby a spracovania uránu nie je t.č. priaznivá. 
Nedá sa veriť zástupcom firmy, ktorí doposiaľ vždy tvrdili, že prieskum neznamená ťažbu a až teraz sa pre Markízu priznali k zámerom budúceho využitia ložiska „...keď príde ten vhodný čas“. 
 
 
V Košiciach, 3. 12. 2014
 
Občianska iniciatíva „Urán Košice STOP“
ZO SZOPK Košice 2013
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, 
tel.: +421 905 384171 
 
 
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME

DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU 

MUSÍ BYŤ PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU