KANDIDÁTSKA ANKETA - URÁNOVÝ PRIMÁTOR ? - ZÁVEREČNÉ VYHODNOTENIE

01.11.2014 11:31

 

Cieľom ankety "URÁNOVÝ PRIMÁTOR?" bolo - poskytnúť voličom pomôcku pre ich rozhodovanie sa v komunálnych voľbách.
Všetkým kandidátom na primátora mesta Košice sme postupne  položili tri otázky, týkajúce sa ich postojov k dôležitým aspektom uránovej problematiky, pričom pri každej otázke mali na výber z dvoch možných, vzájomne sa vylučujúcich odpovedí.

 
Prvá otázka sa týkala všeobecného názoru kandidátov na ťažbu a spracovanie uránu v Košiciach a ich postoja k zapracovaniu explicitného zákazu týchto činností do územného plánu mesta. Presné znenie otázka č.1 TU
Druhá anketová otázka zisťovala názor jednotlivých kandidátov na opodstatnenosť povinného miestneho referenda, ktorého konanie pri zámere ťažby uránu predpisuje v súčasnosti platné znenie geologického zákona. otázka č. 2 TU
Tretia, záverečná otázka mala objasniť postoj kandidátov k prijímaniu sponzorských darov od uránových firiem.otázka č. 3 TU

Zatiaľ čo na prvú z položených otázok postupne odpovedalo všetkých 8 primátorských kandidátov (4 v termíne, 4 po termíne), pričom všetci sa prihlásili k záväzku zapracovať explicitný zákaz ťažby a spracovania uránu do územného plánu a byť za každých okolností proti ťažbe a spracovaniu uránu, pri ďalších dvoch otázkach viacerí z kandidátov neodpovedali...

Neodpovedaním na otázku č. 2 košickým voličom nepriamo naznačili, že v prípade ich zvolenia za primátora sa môže dostatočným argumentom na spustenie ťažby uránu stať napríklad to, keď občania vystavení nátlaku a demagógii ťažobnej firmy vyjadria v referende s ťažbou súhlas.

Neodpovedaním na otázku č. 3 zasa pripustili, že nemajú námietky proti podnikateľským aktivitám firiem usilujúcich sa o ťažbu alebo spracovanie uránu v Košiciach a nemajú problém s prijímaním sponzorských príspevkov alebo darov od takýchto firiem.


Na všetky tri otázky ankety odpovedali títo kandidáti:

Alena Bašistová
Jaroslav Džunko
Ivan Goňko
Jozef Holečko


Na dve z troch položených otázok odpovedal:

Rudolf Bauer


Len na prvú otázku ankety odpovedali:

Ján Dečo
Richard Raši
Boris Urbančík


Odpovede jednotlivých kandidátov na uvedené otázky vo forme podpísaných anketových lístkov nájdete tu:
- odpovede na otázku č. 1 TU
- odpovede na otázku č. 2 TU
- odpovede na otázku č. 3 TU
Keďže do konania komunálnych volieb ešte zostáva niekoľko dní, rozhodli sme sa ponúknuť kandidátom, ktorí zatiaľ na otázky neodpovedali, možnosť doručiť podpísané anketové lístky aj po stanovenom termíne. Poskytnutie jasných odpovedí na položené otázky je ako v záujme voličov, tak aj v ich vlastnom záujme...


ZO SZOPK Košice 2013
Pokroku 7
04011 Košice

spolok.kosice@gmail.com 
+421 905 384171
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME

DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU 

MUSÍ BYŤ PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU