KOMUNÁLNE VOĽBY - PODPORA KANDIDÁTOV, KTORÍ PODPORILI OBČANOV V BOJI PROTI URÁNU

10.11.2014 19:55


Okrem otázky, kto sa stane novým primátorom, je rovnako dôležitou aj otázka aké bude nové zloženie Mestského zastupiteľstva v Košiciach. Bude to totiž práve nové mestské zastupiteľstvo, ktoré bude hlasovať napríklad aj o zmenách a doplnkoch územného plánu mesta Košice pre oblasť Jahodná-Kurišková. Tých zmenách, ktoré majú znamenať zakotvenie explicitne záväzného regulatívu zákazu banskej činnosti v lokalite Jahodná-Kurišková do územného plánu mesta a ktoré súčasné vedenie mesta nedokázalo (alebo nechcelo?) ani rok po schválení príslušného uznesenia dotiahnuť do úspešného konca.

V tejto súvislosti je preto užitočné pripomenúť si, ktorí z kandidátov uchádzajúcich sa o zvolenie do Mestského zastupiteľstva sa aktívne zapojili do boja proti ťažbe uránu:

1. Ladislav Rovinský
(kandidát na poslanca MZ č. 35 vo volebnom obvode "Západ")

- hlavný organizátor väčšiny občianskych protestov proti ťažbe a spracovaniu uránu na Jahodnej
- predseda ZO SZOPK Košice 2013 a zakladateľ občianskej iniciatívy Urán Košice STOP
- autor výziev primátorovi mesta Košice, ministrom hospodárstva, predsedovi NR SR a predsedovi vlády žiadajúcich zrušenie memoranda o porozumení s uránovou firmou a schválenie legislatívy bezpodmienečne zakazujúcej ťažbu uránu
- autor otvoreného listu predstaviteľom zahraničných uránových firiem vyzývajúcich ich na ukončenie aktivít a odchod z mesta Košice

2. Marek Tóth
(kandidát na poslanca MZ č. 43 vo volebnom obvode "Západ")

- člen ZO SZOPK Košice 2013 a občianskej iniciatívy Urán Košice STOP
- pravidelný účastník a spoluorganizátor občianskych protestov proti ťažbe a spracovaniu uránu na Jahodnej

3. Ján Süli
(kandidát na poslanca MZ č. 29 vo volebnom obvode "Staré mesto")

- predkladateľ väčšiny protiuránových uznesení v doterajšom Mestskom zastupiteľstve a v predchádzajúcom zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja

4. Mária Gamcová
(kandidátka na poslankyňu MZ č. 9 vo volebnom obvode "Sídlisko KVP")

- autorka viacerých návrhov a interpelácií podporujúcich občianske úsilie proti ťažbe a spracovaniu uránu v doterajšom Mestskom zastupiteľstve

5. Rastislav Trnka
(kandidát na poslanca MZ č. 30 vo volebnom obvode "Staré mesto")

- predkladateľ protiuránových uznesení v súčasnom zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja

6. Jaroslav Polaček
(kandidát na poslanca MZ č. 30 vo volebnom obvode "Sever, Kavečany")

7. Marcel Gibóda
(kandidát na poslanca MZ č. 11 vo volebnom obvode "Sever, Kavečany")

- predstavitelia OZ Pre Košice Sever, ktoré v apríli 2013 podalo úspešný podnet na Generálnu prokuratúru proti predĺženiu prieskumného územia pre uránovú firmu Ludovika Energy (na základe protestu prokurátora minister Žiga v auguste 2013 rozhodnutie o predĺžení prieskumu najprv zrušil, po odvolaní a vyhrážkach arbitrážou zo strany Ludoviky ho však v januári 2014 znova obnovil)

8. Jozef Filipko
(kandidát na poslanca MZ č. 9 vo volebnom obvode "Sever, Kavečany")

- predkladateľ viacerých protiuránových uznesení v Miestnom zastupiteľstve MČ Košice-Sever, iniciátor mimoriadneho rokovania zastupiteľstva MČ Košice-Sever k uránovej problematike

9. Jarmila Tkáčová
(kandidátka na poslankyňu MZ č. 32 vo volebnom obvode "Nad Jazerom")

- ako poslankyňa NR SR už v roku 2009 predložila dva návrhy zákonov, ktorých cieľom bolo zakotviť zákaz ťažby uránu resp. ustanoviť 12-ročné moratórium na ťažbu uránu na Slovensku (návrhy neprešli najmä kvôli tomu, že ich nepodporili poslanci strany Smer-SD)