KOMUNÁLNE VOĽBY SÚ DÔLEŽITÉ AJ V BOJI PROTI URÁNU

06.11.2014 03:20

 


Pre úspech občianskeho úsilia proti ťažbe a spracovaniu uránu je dôležitou aj otázka aké bude nové zloženie Mestského zastupiteľstva v Košiciach - práve nové mestské zastupiteľstvo bude totiž hlasovať o zmenách a doplnkoch územného plánu mesta Košice pre oblasť Jahodná-Kurišková, ktoré majú znamenať zakotvenie záväzného zákazu banskej činnosti v lokalite Jahodná-Kurišková a ktoré súčasné vedenie mesta nedokázalo (alebo nechcelo?) ani rok po schválení príslušného uznesenia dotiahnuť do úspešného konca. Aj z tohto dôvodu nás teší, že za poslanca zastupiteľstva mesta Košice a mestskej časti Košice-Západ kandiduje aj Ladislav Rovinský - podporujeme jeho kandidatúru a prosíme o jeho podporu aj vás.

Jana Bohdanová, Karol Labaš, Martin Ondera, Martin Zimáni
- členovia ZO SZOPK Košice 2013