Protiuránové reči a prouránové skutky ministra Žigu (video)

11.01.2014 20:43

Minister životného prostredia Peter Žiga 10.1.2014 vydal rozhodnutie, ktorým súhlasil s predĺžením prieskumu uránových rúd v košickej rekreačnej oblasti Jahodná - napriek výraznému odporu verejnosti a napriek zásadnému nesúhlasu všetkých dotknutých obcí s výnimkou Košickej Belej. Deň predtým - 9.1.2014 - zvolal na košický magistrát stretnutie so starostami dotknutých obcí, na ktorom im oznámil, že prieskum predĺži lebo mu "nedostatočne vyargumentovali" jeho nepredĺženie. Ako "odškodné" za predĺženie prieskumu minister navrhol starostom podpísať memorandum, ktorým budú spoločne "bojovať proti ťažbe".


Okrem občanov a starostov dotknutých obcí sme na ministra apelovali aj my - ZO SZOPK Košice 2013 - v našom druhom otvorenom liste ( TU) poslanom 1.1.2014 sme mu poskytli dôkazy o tom, že prieskum sa robí len kvôli ťažbe a že hrozba vymáhania odškodného zo strany uránovej firmy Ludovika Energy je len účelovým zastrašovaním. Nepomohlo to.

V deň stretnutia ministra so starostami sme sa s ním chceli stretnúť aj my - nebolo nám to umožnené a dokonca nám zabránili zúčastniť sa aj následnej tlačovej konferencie. Po jej skončení pred nami minister najprv ušiel zadným vchodom, avšak po cca. 10 minútach (a po odchode televíznych kamier) sa vrátil a odpovedal na niektoré naše otázky na chodbe. Vierohodnosť a úprimnosť jeho odpovedí máte možnosť posúdiť po zhliadnutí videa...

VIDEO: Protiuránové reči a prouránové skutky ministra Žigu (TU)
Naša žiadosť o informácie, o ktorej sa vo videu diskutuje v čase 3:45 je (tu)..