KÓDEX DISKUTUJÚCEHO

16.01.2014 15:44

(je to skutočne porušenie KÓDEXU alebo skôr CENZÚRA ?)

16.01.2014 som do diskusie vstúpil príspevkom, v ktorom som citoval z Druhého otvoreného listu ministrovi životného prostredia Petrovi Žigovi.  
Tento príspevok bol odstránený s poznámkou: *** (príspevok porušil KÓDEX diskutujúceho)

DISKUSIA V KORZÁRI TU

 

TEXT PRÍSPEVKU, KTORÝ PORUŠIL KÓDEX DISKUTUJÚCEHO:
 

Na margo hrozieb vymáhania finančných náhrad LE od štátu, poznamenávame:

· Považujeme za neprípustné, aby Ministerstvo svoj už zverejnený právny názor a rozhodnutie zmenilo pod vonkajším tlakom akejkoľvek hrozby.
· V súlade s geologickým zákonom Ministerstvo požiadalo dotknuté samosprávy o stanoviská k pokračovaniu geologického prieskumu, čím im priznalo štatút účastníka konania. Očakávame preto, že tieto stanoviská budú rozhodujúce pri rozhodovaní o predĺžení resp. zrušení prieskumného územia.
· Disponujeme nezávislou právnou analýzou, ktorá LE nedáva šancu na úspešné vymáhanie výdavkov vynaložených na geologický prieskum ani na vymáhanie ušlého zisku údajne „rádovo niekoľko stomiliónov eur“ za údajné „zmarenie investície“.
· Taktiež disponujeme vyjadrením generálneho riaditeľa LE Bartalského pre TASR o podnikateľskom riziku spoločností vykonávajúcich geologický prieskum (citát): „V prípade neúspechu im nikto finančné prostriedky nevráti“. Aj to dokazuje, že hrozby LE sú účelovým zastrašovaním.

Viac tu: https://uran-kosice.webnode.sk/news/druhy-otvoreny-list-ministrovi-zp/