Minister Žiga tají dokumenty, preukazujúce oprávnenosť arbitráže

26.04.2013 15:37

Minister Žiga tají dokumenty, preukazujúce oprávnenosť arbitráže

Prečo? Po svojom definitívnom rozhodnutí o predĺžení prieskumu by už mohol zverejniť takéto argumenty bez rizika, že si ich osvojí a využije prieskumno-ťažobná spoločnosť Ludovika Energy na vymáhanie finančnej kompenzácie. Ich utajovaním sa naopak sám Žiga vystavuje nedôvere, že arbitráž o 20 až 30 miliónovú škodu, ktorou postrašil na mestskom zastupiteľstve 15. 4. 2013, si len vymyslel. Nasvedčuje tomu aj odpoveď na žiadosť o informáciu, podanú Ministerstvu 22.4.2013 s týmito otázkami:

1. Prosím o citovanie z konkrétneho právneho predpisu, z ktorého minister ŽP SR Peter Žiga vo svojich úvahách vychádzal, resp. o ktorý by sa pri vymáhaní finančnej kompenzácie mohla spoločnosť Ludovika Energy oprieť.

2. Ak je nárok zmluvne zakotvený, žiadam o vydanie kópie dokumentu, kde je tento nárok zmluvne zakotvený.