ŽIADOSŤ MESTA MINISTROVI

07.02.2014 21:30

 List s návrhom uznesenia bol odoslaný 07.02.2014 - omylom uvedený dátum 10.02.2014 

 

Vážený pán primátor, vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec mesta Košice, 

           V mene prevažnej väčšiny obyvateľov Košíc a okolia sme Vás v decembri 2013 požiadali o zaujatie negatívneho stanoviska k Memorandu, ktoré za účelom ťažby uránu v Košiciach podpísal minister hospodárstva SR Malatinský s ťažobnou spoločnosťou EUU (materskou spoločnosťou LUDOVIKA ENERGY).

           Našej žiadosti ste prijatím uznesenia Mestského zastupiteľstva č. 785 zo dňa 16. decembra 2013 vyhoveli. Postoj mesta Košice k dokumentu „Memorandum o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“ je jasný: Mesto odmieta Memorandum, ktoré bolo podpísané bez vedomia Mestského zastupiteľstva v Košiciach a bez vedomia primátora mesta. Memorandum je v rozpore so záujmami občanov mesta a s platnými uzneseniami mestského zastupiteľstva č. 1243/2006, 578/2013 a 710/2013. Zároveň ste deklarovali, že mesto Košice sa necíti byť nijakým spôsobom viazané daným a ani žiadnym iným dokumentom pripúšťajúcim možnosť ťažby alebo spracovania uránu na území mesta a v záujme zabezpečenia ústavného práva občanov na zdravé životné prostredie bude aj naďalej pokračovať v úsilí o dosiahnutie bezpodmienečného zákazu ťažby a spracovania uránu v Košiciach.
          Hoci sme s uznesením oboznámili ministra Malatinského aj predsedu vlády Fica, zatiaľ nenastal žiaden posun. Okrem potvrdenia prijatia pošty sme sa nedočkali žiadnej reakcie. Memorandum aj naďalej podporuje budúcu ťažbu uránu ignorujúc všetky protiuránové politické vyhlásenia, konania a uznesenia naprieč politickým spektrom. 

           Medzitým minister Žiga vyhovel spoločnosti Ludovika Energy v odvolaní proti protestu prokurátora o povolení pokračovania geologických prieskumov. Pred médiami sa vyjadril, že inej cesty vraj nebolo, ináč by Slovenskej republike hrozila dvadsaťmiliónová arbitráž, ktorou sa vyhrážala ťažobná spoločnosť.

          Ťažobná spoločnosť sa už teraz netají vyhrážkami, že Memorandum mieni využívať ako nástroj finančného či rozhodovacieho nátlaku na štát.

Tejto hrozbe (ktorej finančné dopady sa podľa primátora Rašiho môžu dotýkať aj mesta Košice) treba zabrániť.
          Preto Vás žiadame, aby ste prijali na Mestskom zastupiteľstve uznesenie, ktorého návrh je v prílohe tohto listu.

          Zaradením tohto bodu do programu XXIII. rokovania MZ a prijatím uznesenia prejavíte odhodlanie skutočne zabrániť ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach

 

 

V Košiciach, 10.02.2014


Za iniciatívu Urán Košice Stop
ZO SZOPK Košice 2013
JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

 

Na vedomie vybrané médiá

 

ZO SZOPK Košice 2013, Pokroku 7, 040 11 Košice, Rovinsky.Ladislav@gmail.com,  +421 905 384171, +421 55 6428629

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Uznesenie

z XXIII. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach,

zo dňa 10. februára 2014                               číslo:

 

 

Žiadosť mesta Košice, aby minister hospodárstva SR odstúpil od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach

podľa § 4 ods. 3 písm. h) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 6 ods. 2 písm. o) Štatútu mesta Košice, s poukázaním na platné uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 785/2013

A. vyzýva

ministra hospodárstva SR, aby odstúpil od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“,

B. poveruje

primátora mesta Košice, aby s týmto uznesením oboznámil ministra hospodárstva SR.

 

 

 

 

 List s návrhom uznesenia bol odoslaný 07.02.2014 - omylom uvedený dátum 10.02.2014 

 

STRETNEME SA PRED VEĽKOU ZASADAČKOU
MAGISTRÁTU MESTA KOŠICE 

10.02.2014 O 07:40 

VIAC TU:

POVEDZME NIE URÁNOVÉMU MEMORANDU
 

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.