ZASTAVENIE URÁNOVEHO PRIESKUMU = ROZHODNUTIE, KTORÉ MALO PADNÚŤ UŽ DÁVNO

16.04.2015 12:00

Tlačová správa ZO SZOPK Košice 2013

 

Vítame rozhodnutie ministra životného prostredia Petra Žigu, ktorým zamietol rozklad Ludoviky Energy a potvrdil tak prvostupňové rozhodnutie o nepredĺžení doby platnosti prieskumného územia uránových rúd Čermeľ-Jahodná pri Košiciach do r. 2025.

Zároveň však upozorňujeme, že tento krok v prospech občanov, v prospech ochrany zdravia a v prospech ochrany životného prostredia ministerstvo mohlo (a malo!) urobiť už oveľa skôr, keďže geologický zákon dáva ministerstvu životného prostredia možnosť a nie povinnosť na návrh držiteľa prieskumné územie predĺžiť. Ministerský nesúhlas s predĺžením prieskumu uránu na Jahodnej mohol prísť už pri prvej žiadosti o predĺženie v r. 2009 (petícia "Stop uránu na Slovensku", ktorú podporilo viac než 113 000 občanov a vyše 40 samospráv prebiehala už od r. 2006) a jednoznačne mal prísť najneskôr pri druhej žiadosti o predĺženie v r. 2013 (v čase keď už bol nesúhlasný postoj dotknutej verejnosti úplne zrejmý), o ktorej rozhodovalo už súčasné ministerstvo pod vedením P. Žigu.

Skorším zastavením zbytočného uránového prieskumu na Jahodnej by ministerstvo zároveň do značnej miery eliminovalo špekulatívne a neodôvodnené vyhrážky uránovej firmy vymáhaním preinvestovaných prostriedkov prostredníctvom žaloby na súde. Upozorňujeme, že výšky súm, ktorými sa v médiách v tejto súvislosti vyhrážali predstavitelia Ludoviky Energy, sú pochybné a existujúce skúsenosti z podobných prípadov (napr. z Českej republiky) naznačujú, že šanca banskej firmy na úspech nie je vysoká.

 

Ďakujeme všetkým občanom a predstaviteľom dotknutých samospráv, ktorí si - podobne ako ZO SZOPK Košice 2013 - uplatnili postavenie účastníkov v aktuálnom konaní o návrhu na predĺženie prieskumného územia a aktívne tak prispeli k úspešnej obhajobe záujmu verejnosti na nepokračovaní uránového prieskumu na Jahodnej a na zabránení možnej ťažbe v budúcnosti.

 

Na záver pripomíname, že boj proti ťažbe a spracovaniu uránu na Jahodnej sa ani dnešným rozhodnutím nekončí, keďže:

 

1. Podľa platného zákona má držiteľ prieskumného územia do jedného roka po posúdení a schválení záverečnej správy ministerstvom prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru.

2. Memorandum exministra hospodárstva Malatinského o porozumení s uránovou firmou, v ktorom sa píše "Ministerstvo bude podporovať povoľovací proces", stále nebolo zrušené (hoci o to žiadalo mestské aj krajské zastupiteľstvo).

3. Zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov stále nebol premietnutý do záväznej časti územného plánu mesta Košice.

 

Do pozornosti dávame aj bleskovú reakciu austrálskej firmy Forte Energy (FTE), ktorá je spolu s kanadskou firmou European Uranium Resources (EUU) 50%-ným vlastníkom Ludoviky Energy - prakticky ihneď po oznámení ministra životného prostredia o nepredĺžení prieskumu vydali pre svojich akcionárov tlačovú správu, v ktorej oznamujú, že požiadajú o určenie nového prieskumného územia na Kuriškovej a “očakávajú, že povolenie na prieskum im bude udelené” ( viď https://www.investegate.co.uk/article.aspx?id=20150416104112M2292 resp. https://www.4-traders.com/FORTE-ENERGY-NL-10356586/news/Forte-Energy-NL--New-Licence-Application-over-Kuriskova-Deposit-Area-20200959/ ). Ako rozhodne ministerstvo v tomto prípade?

  

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny - základná organizácia Košice 2013

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský – predseda ZO SZOPK Košice 2013,

tel.: 0905 384 171, e-mail: spolok.kosice@gmail.com

 

Ing. Karol Labaš,

tel.: 0908317467, e-mail: karol.labas@gmail.com

 

 

Košice, 16. 4. 2015

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME

DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU 

MUSÍ BYŤ PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU