YUDINI

24.04.2013 16:11

ČÍTAJTE A ŠÍRTE :-)
Výborný časopis má článok o uráne v Košiciach od strany 46 po stranu 51.

https://www.casopisinformacie.sk/sk/online-vydanie

https://www.casopisinformacie.sk/sk/online-vydanie