VÝZVA VOLENÝM PREDSTAVITEĽOM MESTA KOŠICE

07.04.2013 00:07

VÝZVA VOLENÝM PREDSTAVITEĽOM MESTA KOŠICE 
(Reakcia na nezaradenie témy uránu do programu Mestského zastupiteľstva 15.04.2013)
 

 

Na Mestské zastupiteľstvo 11.02.2013 sme prišli vyjadriť obavy obyvateľov Košíc z chystanej ťažby a spracovania uránu. Výzva poslancom (text letáku) tu

 

Žiadali sme, aby ste sa na nasledujúcom Mestskom zastupiteľstve  zaoberali pripravovanou ťažbou a spracovaním uránu v Košiciach a následne uznesením odmietli škandalózne memorandum medzi MH SR a ťažobnou spoločnosťou (obsahovo aj spôsobom prijatia) a tiež aby ste uznesením schválili moratórium na ťažbu uránu aspoň na najbližších 50 rokov.

 

So sklamaním zisťujeme, že ste sa s našimi obavami nestotožnili a tému uránu ste vôbec nezaradili do rokovania.

 

Apelujúc na Vašu zodpovednosť za budúce zdravé mesto Košice, ktorého ste tiež obyvateľmi, Vás žiadame o nápravu a zaradenie témy uránu do rokovania zastupiteľstva, (aj o prerokovanie v komisiách  zastupiteľstva).


Minister ŽP SR a primátor mesta Košice v spoločnom vyhlásení uviedli, že mesto Košice si aj naďalej zachováva svoje právo zakázať geologický prieskum na rádioaktívne látky a nerasty (pôvodný návrh novely geologického zákona predpokladal, že toto ustanovenie z legislatívy vypadne).

Žiadame, aby mesto Košice si toto právo uplatnilo prijatím uznesenia na okamžité zrušenie pokračovania geologického prieskumu, pretože ťažobná spoločnosť zjavne prieskum nerobí pre vedecké účely, ale pre budúcu ťažbu, pričom ťažbu mestské zastupiteľstvo uznesením z roku 2006 odmietlo. (O snahe ťažiť svedčia všetky prehlásenia spoločnosti ako aj memorandum s MH SR).Zhrnuté - žiadame Vás, aby ste
1. Odmietli memorandum medzi MH SR a ťažobnou spoločnosťou
2. Schválili moratórium na ťažbu uránu aspoň na najbližších 50 rokov.
3. Schválili požiadavku na okamžité zrušenie pokračovania geologického prieskumu v predmetnom prieskumnom území.

Svojou prítomnosťou na Mestskom zastupiteľstve Vás prídeme podporiť.

 

 

www.uranium-kosice.webnode.sk/news/an-appeal-to-the-elected-representatives-of-the-city-of-kosice/