Výzva poslancom Košického samosprávneho kraja

24.02.2013 12:56

NIE ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach
Výzva poslancom Košického samosprávneho kraja

Košický samosprávny kraj je signatárom najväčšej environmentálnej petície, vďaka ktorej dosiahli samosprávy právo veta pri povoľovaní prieskumných a dobývacích území rádioaktívnych nerastov. Žiadame, aby zastupiteľstvo KSK potvrdilo postoj z petície k ťažbe uránu prijatím uznesenia.

Žiadame Vás preto uplatniť právo na prerušenie prebiehajúcich a nedopustenie pripravovaných povoľovacích konaní tým, že na najbližšom zastupiteľstve schválite uznesením 50-ročné moratórium na ťažbu rádioaktívnych nerastov na území KSK.

Najväčšiu environmentálnu petíciu predstavitelia štátu zjavne ignorujú. Napríklad to dokazuje Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources Ltd. (EUU). Žiadame, aby KSK uznesením odmietol toto Memorandum o porozumení z 14.12.2012, lebo memorandum nezohľadňovalo odmietavé stanoviská KSK k ťažbe uránu v Košiciach.

Aktuálne je právo samosprávy ohrozené predloženým návrhom novely Geologického zákona a snahami o revíziu Banského zákona. Žiadame, aby poslanci KSK, najmä tí, ktorí sú aj poslancami NRSR, v rozprave objasnili svoj postoj ku novele.
Zastupiteľstvo KSK žiadame, aby prijalo uznesenie protestujúce proti okliešťovaniu kompetencií samosprávy.

Zároveň apelujeme na poslancov NRSR z KSK, aby pri rokovaní o novele geologického zákona nepodporili oslabenie pozície obcí a samosprávnych krajov v konaniach smerujúcich k ťažbe rádioaktívnych nerastov

 


Občania Košického samosprávneho kraja

 

VIAC INFORMÁCIÍ NA FACEBOOKU (TU)