Žiadosť ministrovi hospodárstva V. Hudákovi na odstúpenie od Memoranda

05.07.2015 23:59

SLOVENSKÝ ZVÄZ OCHRANCOV PRÍRODY A KRAJINY

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE 2013 (ZO SZOPK KOŠICE 2013)

Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, tel: +421 905 384171, spolok.kosice@gmail.com

 

 

JUDr. Vazil Hudák – minister hospodárstva SR

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

V Košiciach, 5. 7. 2015

 

Vážený pán minister,

obraciame sa na Vás v mene občanov Košíc a okolia, ktorí nesúhlasia s plánovanou ťažbou rádioaktívnych nerastov v rekreačnej lokalite Jahodná. Uvedený zámer ťažiť predstavuje zo strany ministerstva hospodárstva dlhodobo neriešený problém, ktorý vznikol ako dôsledok chybného kroku jedného z Vašich predchodcov – exministra Malatinského – a ktorý Vám obaja jeho nástupcovia v kresle ministra hospodárstva zanechali na stole ako „horúci zemiak“. Radi by sme verili tomu, že – na rozdiel od troch Vašich predchodcov – budete pri výkone svojej funkcie, a teda aj pri riešení tohto problému, zohľadňovať predovšetkým práva a záujmy občanov.

            V tomto konkrétnom prípade ide najmä o ústavné právo občanov Košíc a okolia na zdravie a priaznivé životné prostredie, ktoré je plánovanou ťažbou uránu v rekreačnej lokalite Jahodná ohrozované. Ako sa uvádza aj v dôvodovej správe k minulý rok schválenej vládnej novelizácii geologického zákona "Ústava Slovenskej republiky zaručuje v čl. 44 každému právo na priaznivé životné prostredie a v čl. 40 tiež každému právo na ochranu zdravia. Dobývanie rádioaktívnych nerastov predstavuje činnosť s výrazným zásahom do práva na priaznivé životné prostredie a potenciálom ho ohroziť a poškodiť a tiež predstavuje potenciálny zásah do zdravia populácie." https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=400516

            Jeden z Vašich predchodcov, bývalý minister hospodárstva Tomáš Malatinský, konal v rozpore s týmto ústavným právom, keď 14.12.2012 v Bratislave podpísal (bez  vedomia občanov aj volených predstaviteľov Košíc a Košického samosprávneho kraja a bez prerokovania vo vláde SR) Memorandum o porozumení a spolupráci v energetickom sektore s kanadskou banskou firmou European Uranium Resources, v ktorom sa v súvislosti s ťažbou uránu na Jahodnej jednoznačne píše, že „Ministerstvo bude podporovať povoľovací proces.

            Napriek opakovaným naliehavým výzvam na odstúpenie od uvedeného Memoranda, ktoré exministrovi Malatinskému, jeho nástupcovi Pavlisovi i dočasnému ministrovi Kažimírovi adresovala naša organizácia ZO SZOPK Košice 2013 a tiež poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslanci Košického samosprávneho kraja, ani jeden z nich od uvedeného dokumentu neodstúpil, čím naznačili, že bez ohľadu na názor a postoje dotknutej verejnosti, ministerstvo hospodárstva pod ich vedením s ťažbou uránu v Košiciach do budúcnosti počíta.

            Ani jeden z trojice Vašich predchodcov sa k výzvam ZO SZOPK Košice 2013 na odstúpenie od Memoranda priamo nevyjadril – dostali sme odpovede len z úrovne kancelárie ministra resp. z úrovne štátneho tajomníka, ktoré však boli neuspokojivé a obsahovali viaceré zavádzajúce skutočnosti. V odpovedi bývalého štátneho tajomníka Dušana Petríka sa napríklad píše, že (cit.) "z doterajších výsledkov geologického prieskumu ... je zrejmý jediný objektívny fakt, a tým je existencia ložiskového objektu a jeho kvalitatívne parametre zodpovedajúce aktuálnej prieskumnej etape". Dovoľte nám upozorniť Vás, že objektívnych faktov týkajúcich sa daného uránového ložiska je zrejmých oveľa viac. V prvom rade ide o geografické umiestnenie ložiska, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta Košice a okolitých obcí, teda aglomerácie v ktorej žije takmer 300 000 obyvateľov, ako aj v bezprostrednej blízkosti zdrojov pitnej vody pre Košice. Zrejmým je tiež fakt, že obyvatelia dotknutej oblasti ako aj ich volení predstavitelia sú jednoznačne proti ťažbe rádioaktívnych nerastov v danej lokalite i proti ďalšiemu pokračovaniu geologického prieskumu na Jahodnej.

            Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si Vás ako nového ministra hospodárstva dovoľujeme požiadať, aby ste sa urýchlene zasadili za odstúpenie ministerstva hospodárstva SR od Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a European Uranium Resources, podpísaného exministrom Malatinským, pretože je v rozpore nielen s platným geologickým zákonom zakazujúcim dobývanie rádioaktívnych nerastov, ale najmä s ústavnými právami občanov. Taktiež Vás chceme požiadať, aby ste sa zasadili za zmenu nesúhlasných stanovísk ministerstva a banských úradov týkajúcich sa územných plánov, ktoré sú pre samosprávy prekážkou plnenia zákonom určených úloh pri plánovaní svojho rozvoja.

 

S pozdravom,

 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský, predseda ZO Košice 2013

Pokroku 7, 040 11 Košice

mobil:   +421 905 384171, tel./fax: +421 55 6428629

e-mail: rovinsky.ladislav@gmail.com

 

Prílohy:

1.      Kópia Memoranda

2.      Uznesenie zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja č. 15/2014

3.      Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Košiciach č. 885/2014

 

Na vedomie:

1.    Ing. Andrej Kiska – prezident SR

2.    Doc. JUDr. Róbert Fico, CSc. – predseda vlády SR

3.    JUDr. Zdenko Trebuľa – predseda Košického samosprávneho kraja

4.    MUDr. Richard Raši, PhD., MPH – primátor mesta Košice

5.    Médiá

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME

DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU 

MUSÍ BYŤ PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU