Verejné prerokovanie návrhu zákazu ťažby uránu v územnom pláne Košíc

13.11.2013 16:00
Mesto Košice vyhlásilo pripomienkové konanie k návrhu územnoplánovacej dokumentácie v lokalite Jahodná – Kurišková 13.11.2013 o 16:00 v malej zasadačke Magistrátu mesta Košice- Tr. SNP 48/A.
Pripomienkami ale aj účasťou na verejnom prerokovaní máme možnosť potvrdiť náš rozhodný postoj proti ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach.
Už samotné zadanie vypracovania zmien a doplnkov územného plánu špeciálne v lokalite uránového ložiska je výsledkom doterajšieho občianskeho tlaku, ale cieľ - zákaz ťažby - iba približuje. 
 

Zaujímavé, že mesto na ten istý deň (13.11.2013) pár hodín pred
popoludňajším (16:00) verejným prerokovaním zvoláva aj iné - tiež
verejné prerokovanie - na 10:00. Na toto však verejnosť nepozvalo....

Pretože toto prerokovanie je deklarované ako verejné - prídeme aj tam

VIAC O TOMTO PODIVUHODNOM GAMBITE SA DOČÍTATE TU


Uránová lobby nespí. Verejné prerokovanie je aj pre zástancov ťažby príležitosťou zabrániť jej zákazu  bagatelizovaním účinkov banskej činnosti. Nesmieme pripustiť, aby prevážili ich obchodné argumenty nad oprávnenými požiadavkami státisícov dotknutých občanov na zachovanie zdravého životného prostredia.
 
Nezaváhajme v rozhodujúcej chvíli a svojou účasťou na prerokovaní a pripomienkovaním povedzme rozhodné NIE URÁNU V KOŠICIACH.
 
Za občiansku iniciatívu proti ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach: ZO SZOPK Košice 2013
Podpísaní: Ladislav Rovinský - predseda, Jozef Krizan, Martin Ondera, Martin Zimáni, Jana Bohdanová, Karol Labaš
 
 
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.