V KANADE PROBLÉMY ? - SKÚSIME NA SLOVENSKU.

24.02.2013 20:28

V KANADE PROBLÉMY ? - SKÚSIME NA SLOVENSKU.

Materská krajina banskej spoločnosti Tournigan - Energy, ktorá má zámer prostredníctvom svojej dcérskej spoločnosti Ludovika Energy, s.r.o. ťažiť urán na Slovensku v ložisku v Košiciach (Jahodná/Kurišková) má obavy z ťažby a spracovania uránu. 
Viaceré kanadské provincie vyhlásili moratórium na ťažbu uránu - Nové Škótsko (od roku 1982), región Nunatsiavut/Labrador (2008) a Britská Kolumbia (2006) - v tejto provincii má sídlo uvedená banská spoločnosť.

Spomínané provincie Kanady vyhlásili toto zákonné opatrenie bez ohľadu na to, že v prípade banských činností tradične vyžadujú najlepšie dostupné technológie (BAT) a napriek tomu, že sú neporovnateľne rozsiahlejšie a majú diametrálne nižšiu hustotu obyvateľstva ako Slovensko.

 

 

Urán Košice STOP na facebooku