Zaslanie uznesenia MZ Košice č. 785 - Postoj mesta Košice k dokumentu "Memorandum o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources" ministrovi Malatinskému

13.01.2014 22:32

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny – Základná organizácia Košice 2013

(SZOPK ZO Košice 2013, Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, spolok.kosice@gmail.com)

 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

Mierová 19 
827 15 Bratislava 212

 

Vážený pán minister

 

v prílohe Vám zasielame uznesenie Mestského zastupiteľstva Košice č.785 zo 16.12.2013 vyjadrujúce postoj mesta Košice k dokumentu „Memorandum o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“.

Pretože komunikácia medzi ministerstvami a mestom asi nefunguje práve najlepšie (ani primátor Raši ani minister Žiga v apríli 2013 nevedeli o memorande), uznesenie Vám posielame my (aj keď je možné, že Vám ho primátor Raši medzičasom poslal).

 

V mene občianskej iniciatívy Urán - Košice - Stop 

 

Košice, 13.01.2014

 

 

JUDr.Mgr.Ladislav Rovinský

SZOPK – ZO Košice 2013

 

 

Príloha: Uznesenie MZ Košice č. 785

 

Na vedomie: Predseda vlády

                     Minister ŽP

                     vybrané médiá