Uznesenia z 21. zasadnutia Zastupitelstva KSK

02.05.2013 13:28

Uznesenia z 21. zasadnutia Zastupiteľstva KSK už sú zverejnené.

https://zastupitelstvo.vucke.sk/DokumentyZasadnutia/vo3zast21uznesenia.zip 

V uznesení č. 563/2013 je bod C v znení:

C) schvaľuje

  1. zapracovať do územného plánu explicitne záväzne regulatívny zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov pre lokalitu prieskumného územia Čermeľ – Jahodná;
  2. zapracovať do územného plánu zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov aj na ostatných ložiskách na území Košického samosprávneho kraja.

 

/ANGLICKÁ VERZIA TU/

 

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU