URÁNOVÉ VÝPALNÉ

26.06.2015 10:16

"URÁNOVÝM VÝPALNÝM" SA BUDE ZAOBERAŤ SÚD

(tlačová správa ZO SZOPK Košice 2013)

 

Vo štvrtok 25. júna 2015 vydali austrálska firma Forte Energy (FTE) a kanadská firma European Uranium Resources (EUU) - materské firmy Ludoviky Energy - pre svojich akcionárov správu, v ktorej oznamujú, že právnici zastupujúci Ludoviku podali žalobu na Ministerstvo životného prostredia SR kvôli rozhodnutiu, ktorým zamietlo ich návrh na predĺženie (dnes už neexistujúceho) prieskumného územia urán-molybdénových rúd Čermeľ-Jahodná až do roku 2025. Vo vydanej správe o.i. tvrdia, že doposiaľ na Kuriškovej údajne preinvestovali vyše 25 miliónov eur, čo má byť zároveň východisková suma, ktorú budú požadovať ako "kompenzáciu". Zároveň však akcionárom oznamujú, že "tieto právne kroky sú samostatné a nezávislé od návrhov, ktoré Ludovika ministerstvu podala ohľadom určenia nového prieskumného územia na prieskum vzácnych zemín v oblasti ložiska Kurišková".

 

Stanovisko ZO SZOPK Košice 2013:

 

Podľa názoru ZO SZOPK Košice 2013, podaná žaloba Ludoviky Energy nemá najmenšiu šancu byť úspešná (za predpokladu zákonného a objektívneho rozhodovania príslušného súdu a toho, že tento postup Ludoviky nebol vopred konzultovaný so štátnymi orgánmi). Platný geologický zákon vo svojom znení jednoznačne stanovuje, že ministerstvo prieskumné územie "môže predĺžiť", t.j. nie "musí predĺžiť". Slovenská republika ani Ministerstvo životného prostredia SR sa nikdy a ničím nezaviazali umožniť firme ťažbu uránu na Jahodnej. Memorandum ministerstva hospodárstva z r. 2012 podľa všetkých doterajších vyjadrení (aj premiéra Fica či primátora Rašiho) nie je právne záväzné. Pred niekoľkými rokmi sám konateľ Ludoviky B. Bartalský priznal, že "v prípade neúspechu im nikto finančné prostriedky nevráti".

 

Vzhľadom na jednoznačne odmietavé stanoviská verejnosti, ktoré uránové aktivity v Košiciach sprevádzali od úplného začiatku v roku 2005 sa Ludovika Energy mohla slobodne rozhodnúť tento svoj neperspektívny projekt ukončiť už oveľa skôr a nemrhať finančnými prostriedkami svojich zahraničných materských firiem - ak tak neurobila, je to len jej vlastná chyba. Neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by mal jej podnikateľskú stratu nahrádzať štát.

 

Napriek vyššie uvedenému vníma ZO SZOPK Košice 2013 informáciu o podaní žaloby voči ministerstvu životného prostredia s istými obavami. Ich dôvodom je fakt, že doterajšia rozhodovacia činnosť Ministerstva životného prostredia (predovšetkým Sekcie geológie a prírodných zdrojov MŽP), sa opakovane vyznačovala neprimeranou ústretovosťou voči firme Ludovika Energy (napr. v januári 2014 v prípade predĺženia platnosti prieskumného územia Čermeľ-Jahodná ministrom Žigom do r. 2015 i napriek protestu generálneho prokurátora či aktuálne v prípade vylúčenia dotknutých obcí ako účastníkov z konania pri určení nového prieskumného územia Kamenné).

 

ZO SZOPK Košice 2013 – poznajúc tento štýl rozhodovania ministerstva životného prostredia – sa obáva, aby obhajoba nebola nedostatočná, na základe čoho by súd Ludovike Energy kompenzáciu mohol priznať.
Nešlo by totiž o kompenzáciu na účet ministra Žigu, ani na účet úradníkov Sekcie geológie ministerstva životného prostredia, ale o kompenzáciu (či skôr "výpalné") na účet daňových poplatníkov! Zároveň sa ZO SZOPK Košice 2013 obáva, že podanie žaloby ministerstvo využije ako zámienku na kladné rozhodnutie o návrhu Ludoviky na určenie nového PÚ Kamenné, ktoré môže byť zárodkom obdobného sporu v budúcnosti.

 

Odkazy:

Správa EUU: https://www.euresources.com/s/news.asp?ReportID=713425

Správa FTE: https://www.marketwired.com/press-release/commencement-of-legal-proceedings-in-slovakia-aim-fte-2032894.htm

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME

DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU 

MUSÍ BYŤ PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU