AKO V SKUTOČNOSTI FUNGUJE LOBING NA SLOVENSKU ...

01.01.2014 12:32

ANGLICKÁ VERZIA TU

 

Týždenník TREND predvčerom uverejnil zaujímavý článok "Utajený svet lobingu: Ako funguje v skutočnosti?" ( https://ekonomika.etrend.sk/ekonomika-slovensko/utajeny-svet-lobingu-ako-funguje-v-skutocnosti.html )

 

V článku sa môžete dočítať aj to, že Ludovika Energy resp. jej kanadská materská firma si na presadzovanie svojich uránových záujmov a na sformulovanie tých "správnych" uránových argumentov najala lobistickú skupinu Neuropea.

V citovanom článku však nie sú uvedené niektoré ďalšie - ešte zaujímavejšie - skutočnosti. Napríklad tá, že zamestnancom lobistickej Neuropey je aj (bývalý?) hovorca uránovej firmy Ludovika Energy Maroš Havran (viď obrázok nižšie), ktorý bol v roku 2005 hovorcom a poradcom bývalého ministra hospodárstva Pavla Ruska. Priamo na neho teda sedí nasledujúca charakteristika z článku:

"Ide o prípady, keď bývalí poslanci alebo štátni zamestnanci a úradníci začínajú pracovať ako lobisti a profitujú zo svojich nadobudnutých kontaktov."

- v tomto prípade bývalý štátny úradník Havran - hovorca a poradca bývalého ministra hospodárstva - začal pracovať ako lobista pre Neuropeu a Ludoviku a profituje zo svojich nadobudnutých kontaktov na ministerstve hospodárstva a inde.

Okrem toho: prieskumné územie Čermeľ-Jahodná na urán-molybdénové rudy bolo určené rozhodnutím MŽP SR z 21. marca 2005, ktoré nadobudlo právoplatnosť 19. apríla 2005. Havran robil hovorcu a poradcu na susednom ministerstve hospodárstva až do augusta 2005. 

 

Zaujímavá "zhoda okolností", však?

ANGLICKÁ VERZIA TU

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.