Tradicia

08.02.2013 23:22

... "Nemáme informácie ani o podpise uvádzaného memoranda, no vyžiadame si ho a o aktuálny stav v tejto veci sa budeme zaujímať. Pri svojich postojoch zohľadníme verejnú mienku obyvateľov Košíc," uviedla hovorkyňa mesta Martina Urik Viktorínová...https://www.energia.sk/spravodajstvo/jadrova-energia/slovensko-ma-pri-kosiciach-vyznamne-lozisko-uranu/9290/ 
 

 

Podľa odpovede memorandum dodnes Mesto Košice nemá.
Magistrát nevie predložiť list, ktorým by žiadalo od Ministerstva hospodárstva text memoranda - taký list nemá.

Preto nemôže mať ani odpoveď Ministerstva hospodárstva.
 

 

Tak, ako si Magistrát nevyžiadal memorandum, tak sa nezaujíma o aktuálny stav v tejto veci.
Vyzerá to tak, že hovorkyňa je verná tradícii predchádzajúcich výhovorkýň.

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !