ŤAŽBA URANU V KOŠICIACH SA PRIBLIŽUJE ?

21.12.2012 15:42

European Uranium Resources Ltd. Ltd (EUU) uvádza, že podpísala memorandum o porozumení (MoU) s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. 

Viac informácií o memorande tu 

 

Memorandum definuje parametre, podľa ktorých EUU a Ministerstvom hospodárstva (Ministerstvom) budú spolupracovať pri presadzovaní projektu ťažby uránu podľa projektu Kurisková, na ktorý EUU má povolenie na prieskum, a pokračuje štúdiou uskutočniteľnosti a environmentálnymi štúdiami. 


VIE O MEMORANDE KOŠICKÁ RADNICA ???

VEDIA O TOM MEMORANDE KOŠIČANIA ???

 

"Podpis tohto memoranda o porozumení so slovenským Ministerstvom hospodárstva predstavuje významný míľnik v našom postupe v projekte Kurišková. Veríme, že štúdia uskutočniteľnosti a štúdia posudzovania vplyvov na životné prostredie ukážu, že projekt môže byť pripravený trvalo udržateľným spôsobom tak, aby z neho profitovala energetická bezpečnosť SR a ekonomika košického  regiónu.
Budeme pokračovať v rozvíjaní projektu spôsobom, ktorý zjednotí záujmy akcionárov EUU so záujmami Slovenskej republiky a východného Slovenska.”

 

AK SA VÁM POSTUP URÁNOVEJ LOBY NEPÁČI

PRIDAJTE SA KU NÁM - TU