VÝZVA PREDSEDOVI VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROBERTOVI FICOVI

20.03.2014 21:46

STOP URÁNU 2014

 

VÝZVA PREDSEDOVI VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROBERTOVI FICOVI

 

Zdravie a životné prostredie občanov Slovenskej republiky ohrozuje ťažba uránu.

Vyjadrením ústretového postoja štátu k nej je memorandum, ktoré bez predchádzajúceho prerokovania vo vláde uzavrel so spoločnosťou European Uranium Resources minister hospodárstva Vašej vlády.

Z memoranda môžu vyplývať záväzky pre štát a ministerstvo ich už teraz premieta do svojich stanovísk v konaniach (napr. stanoviská ministerstva k územným plánom mesta Košice a Košického samosprávneho kraja).

Ďalším ústretovým krokom je predĺženie geologického prieskumu ministrom životného prostredia Vašej vlády, ktoré približuje hrozbu ťažby uránu v Košiciach.

Viac ako 110 000 obyvateľov Slovenska podpísalo najväčšiu environmentálnu petíciu „Stop uránu“https://www.nrsr.sk/web/Dynamic/Download.aspx?DocID=341040 ktorej zavŕšením malo byť prijatie zákona o zákaze ťažby uránu resp. o moratóriu na ťažbu uránu. Žiaľ, návrhy týchto zákonov v roku 2009 nenašli dostatočnú podporu v NR SR – poslanci petíciu len vzali na vedomie a následne začiatkom roku 2010 posilnili kompetencie samospráv v tejto otázke. Ponechali tak ťažobným firmám nádej, že v budúcnosti sa im aj napriek odporu verejnosti podarí ťažbu presadiť.

Vážený pán predseda vlády, žiadame Vás:

1.    Presadiť, aby Ministerstvo hospodárstva SR odstúpilo od „Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources“ v súlade s prijatými uzneseniami Mesta Košice a Košického samosprávneho kraja.
 

2.    Opätovne iniciovať schválenie zákona zakazujúceho ťažbu uránu (resp. ustanovujúceho moratórium na ťažbu uránu) na celom území štátu.

V Košiciach, 20. 3. 2014

 

Košice 2013 ZO SZOPK

OZ Priatelia Zeme

OZ Sosna

 

_______________________________________________________________________________

Vážený pán predseda vlády,

pri Vašej návšteve Košíc dňa 23. februára 2014 ste si pred zrakmi novinárov od prítomných aktivistov Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny prevzali lístok v rámci predvolebnej ankety "Uránový prezident?" určenej všetkým kandidátom na prezidenta. Cieľom danej ankety je zistiť jednoznačný postoj prezidentských kandidátov k ťažbe uránu na Slovensku a získať od nich verejný prísľub, potvrdený ich podpisom, ktorý by bol ich morálnym záväzkom voči občanom, že sa v prípade zvolenia za prezidenta buď zasadia za moratórium ťažby a spracovania uránu v Košiciach a na Slovensku alebo naopak priznať, že sú pripravení za určitých podmienok s ťažbou a spracovaním uránu na Slovensku súhlasiť. Váš protikandidát na funkciu prezidenta Andrej Kiska už verejný prísľub, že sa v prípade svojho zvolenia zasadí za moratórium ťažby a spracovania uránu, občanom dal: https://uran-kosice.webnode.sk/news/kandidatska-anketa-uranovy-prezident-/

Na rozdiel od Vášho protikandidáta Vy ako predseda vlády a predseda strany, ktorá má väčšinu v parlamente, máte možnosť konať ihneď a presadiť dlhodobé moratórium na ťažbu a spracovanie uránu na Slovensku prijatím príslušného zákona v Národnej rade!

Na stretnutí s novinármi v Košiciach ste povedali aj to, že "Nik nemá záujem na podpore aktivít, ktoré by poškodzovali záujmy ľudí". Skutočnosť je však iná – ťažba a spracovanie uránu zostáva hrozbou nielen v Košiciach, ale aj v ďalších oblastiach Slovenska (napr. Kálnica, Selec, Tokajská oblasť). Preto Vás chceme požiadať, aby ste využili všetky možnosti vyplývajúce z Vašich politických funkcií na presadenie zákona zakazujúceho ťažbu a spracovanie uránu resp. ustanovujúceho dlhodobé moratórium na tieto činnosti a predkladáme Vám výzvu občianskych združení Košice 2013 ZO SZOPK, OZ Priatelia Zeme a OZ Sosna.

Vážený pán predseda vlády,

prosím, nečakajte - konajte ihneď a zasaďte sa o vyššie uvedené požiadavky – odstúpenie Ministerstva hospodárstva od Memoranda a prijatie zákonov o zákaze ťažby a spracovania uránu resp. zákonov ustanovujúcich dlhodobé moratórium na tieto činnosti!

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Košice 2013 ZO SZOPK

Pokroku 7

040 11 Košice

+421 905 384171

spolok.kosice@gmail.com

www.uran-kosice.webnode.sk

 

 

 

VIDEO ODOVZDÁVANIA ANKETOVÉHO LÍSTKU 

===================================================================================

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.