Starosta za všetky drobné, alebo uránový lobista?

29.03.2013 13:42

Starosta za všetky drobné,

alebo uránový lobista?
(Reakcia na vyhlásenie starostu

Mestskej časti Košice Sever.)
Článok pevzatý z facebooku https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=361114437328110&id=475112732537627

93% občanov mestskej časti Košice Sever odmieta ťažbu uránu. Starostovi to nestačí aby robil všetky dostupné kroky aby sa v prieskume ložiska nepokračovalo a k ťažbe uránu nedošlo. Namiesto toho sa teší ďalším jednotlivým povoľovacím procesom. Vyhlasuje: „Preto ma potešilo, že ako dotknutá obec sa k jednotlivým povoľovacím procesom budeme vyjadrovať ešte niekoľkokrát“. Nesúhlasné stanovisko 93% občanov jeho mestskej časti ho nezaujíma. Uspokojil sa s predĺžením doby geologického prieskumu a sľubuje že bude so svojím tímom (ktorý nekonkretizuje) situáciu sledovať. Dokonca sa teší na proces EIA (posudzovania vplyvov ťažby na životné prostredie) v ktorom sa bude môcť každý „vykecať“.
Tu končí jeho výčet ako bude údajne bojovať proti ťažbe uránu. Ako keby nevedel, že stanovisko verejnosti, ako aj dotknutých obcí nie je v procese EIA záväzné. To znamená, že aj keď bude k ťažbe uránu záporné, pre posudzovateľa v procese EIA ako aj pre ministerstvo životného prostredia nebude záväzné a nemusia ho akceptovať. Tiež mu ušlo, že do doby začatia povoľovacieho procesu k ťažbe sa môže legislatíva zmeniť tak, že obce už nebudú mať právo veta, čo je veľmi pravdepodobné, nakoľko štát už teraz chcel zmeniť legislatívu v tom zmysle, aby obce nemali žiadne právomoci ovplyvňovať geologický prieskum. Starosta sa k navrhovanej zmene geologického zákona legislatívy vôbec verejne nevyjadril ani nevydal žiadne písomné stanovisko. Naozaj horlivý bojovník proti ťažbe uránu.
Namiesto toho sa išiel na ministerstvo životného prostredia SR „radiť“. Vraj „nechal si vyložiť legislatívu, ktorá sa ku projektu vzťahuje“. Žeby konzultácie na najvyššej úrovni? 
Zistil, že: „Keď sa (prieskum) ukončí a výsledky zásob budú zaujímavé, čaká tento projekt posudzovanie vplyvov na životné prostredie EIA“. Akosi mu ušlo, že pán Bartalský už dnes vyhlasuje že je to ložisko svetového významu, (aj keď v skutočnosti ide o marginálne ložisko s rudou III kategórie) a použijú sa BAT (najlepšie dostupné technológie), ktoré nikde nekonkretizoval. Pán Čellár (šéf banského úradu) zasa prehlasuje že ložisko je veľmi významné a banský úrad nebude mať žiadny problém vydať povolenie o dobývacom priestore. Ministerstvo hospodárstva podpísalo memorandum o porozumení so spoločnosťou EUU. Takže proces EIA zahájený určite bude. Jeho výsledok je tým pádom známy. Kladný. Tiež bude vydané povolenie o dobývacom priestore, ak o to ťažobná spoločnosť požiada. V procese o vydanie povolenia o dobývací priestor nemá obec žiadne právo veta. 
Tiež mu ušlo, že právo veta bude mať Mestská časť Sever len vtedy ak sa nezmení súčasný banský zákon tak, že obce už právo veta pri povoľovaní ťažby mať nebudú. Ak sa právo veta obciam odoberie, budú v procese povoľovania ťažby len štatistami. . Na toto pán starosta pozabudol, alebo nedomyslel? 
V svojej samoľúbosti si neuvedomuje že starosta nemôže dávať verejnosti žiadny prísľub za mestskú časť. V zmysle zákona o obecnom zriadení v miestnom zastupiteľstve nemá ani hlasovacie právo. O všetkom rozhodujú poslanci hlasovaním a prijatím rozhodnutia, ktoré jediné je relevantným dokumentom pre správne orgány ktoré budú o prieskume aj ťažbe rozhodovať. 
Takže nič nemôže zastaviť, zmeniť ani urobiť vo veci prieskumu a ťažby uránu, okrem iniciovania vecí. Zatiaľ ale nič neinicioval, aby sa na Kuríškovej neťažilo. Neinicioval zastavenie geologického prieskumu, zrušenie memoranda, zrušenie rozhodnutia o predĺžení doby geologického prieskumu, nedomáhal sa účastníctva mestskej časti v konaní o predĺženie povolenia na prieskum........ Veríte mu? 
Páni poslanci Mestskej časti Sever, všetko je vo vašich rukách, konajte! Starosta ťažbu uránu určite nezastaví. 
Vyhlásenie starostu je
TU 

 


Urán Košice STOP na facebooku