Stanovisko ku prejednávaniu návrhu zmien a doplnkov ÚPN HSA Košice č.2/2013

14.11.2013 07:55

Poslaním ZaD ÚPN HSA Košice č. 2/2013 je zapracovanie zákazu ťažby a spracovania uránu v Košiciach do záväznej časti ÚPN HSA Košice.
 

Mesto Košice má právo určovať podmienky funkčného využitia a priestorového usporiadania územia bez zbytočného zdôvodňovania.
 

Akékoľvek ďalšie rozširovanie návrhu ZaD o nesúvisiace podmienky je nadbytočné a vytvára riziko zbytočného zdržiavania.
 

V návrhu nie je dostatočne precízne definovaný nerast, ktorý bude zakázané ťažiť. Akákoľvek hornina, ktorá by sa ťažila v oblasti prieskumného územia bude obsahovať urán, preto budeme písomne požadovať zákaz akejkoľvek ťažby na území zadefinovaného prieskumného územia (Čermeľ - Jahodná - Kuríšková).
 

V súlade so zámerom KSK zakázať ťažbu a spracovanie uránu na celom území KSK budeme písomne požadovať do ZaD ÚPN HSA Košice č. 2/2013 zapracovať zákaz ťažby a spracovanie uránu na celom území mesta Košice.

ZO SZOPK Košice 2013

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.