Spoločnosť Ludovika Energy potvrdzuje zvýšenie rádioaktivity vplyvom banskej činnosti v Košiciach.

13.03.2013 08:45

Spoločnosť Ludovika Energy potvrdzuje zvýšenie rádioaktivity vplyvom banskej činnosti v Košiciach.
Len "mikrozvýšenie" povedal Havran. Bartalský dodal, že "zákon presne určuje, o aké hodnoty v "mikrojednotkách" môže prevádzka zvýšiť priemernú dávku prírodnej rádioaktivity pre jedného človeka". 
https://kosice.korzar.sme.sk/c/6731427/ludovika-energy-vytiahla-prirodnu-radioaktivitu-pri-kosiciach.html 

Ťažba by nezvýšila prírodnú rádioaktivitu - ťažba by zvýšila rádioaktivitu, čo nikdy predtým Ludovika Energy nepripúšťala...
Teda - spoločnosť Ludovika Energy potvrdzuje zvýšenie rádioaktivity vplyvom zamýšľanej banskej činnosti v Košiciach.

Zatiaľ len "mikrozvýšenie" bez udania absolútnych hodnôt a rozsahu.
O tých bude, ak ku tomu bude prinútená, informovať neskôr.
Ludovika počíta s tým, že verejnosť sa zmieri s "mikrozvýšením".
Potom sa bude hovoriť o maximálne možných hodnotách a prípustnom prekročení...


Urán Košice STOP na facebooku