RADNICA KLAME – PRIMÁTOR SA O MEMORANDUM NEZAUJÍMAL

21.12.2013 21:29

ANGLICKÁ VERZIA

 

Primátor Raši uznesenie o odmietnutí Memoranda síce podpísal, ale zdá sa, že Memorandum ho stále máta. Prvotný záujem médií pritiahla nevedomosť primátora o existencii a obsahu Memoranda. Agentúry 14. januára 2013 citovali hovorkyňu mesta: "Nemáme informácie ani o podpise uvádzaného memoranda, no vyžiadame si ho a o aktuálny stav v tejto veci sa budeme zaujímať". Zdroj: https://www.energia.sk/spravodajstvo/jadrova-energia/slovensko-ma-pri-kosiciach-vyznamne-lozisko-uranu/9290/

A tak som 25. januára v zmysle infozákona požiadal mesto o sprístupnenie memoranda predpokladajúc, že už si ho mesto od Ministerstva stihlo vyžiadať. V nekompetentnej až ironickej odpovedi zo 6. februára som si prečítal: „Mesto Košice nemá k dispozícii spomínané Memorandum, preto odporúčame obrátiť sa so žiadosťou priamo na Ministerstvo hospodárstva, alebo spoločnosť Ludovika Energy, s. r. o.“ Po ďalšej korešpondencii – odvolanie, rozhodnutie o nevyhovení, 2. odvolanie – mi mesto konečne zaslalo nevyhýbavé rozhodnutie s dátumom 22. marca. V ňom k sprístupneniu memoranda uvádza, že „touto informáciou povinná osoba v čase posudzovania žiadosti nedisponovala. Nakoľko sa však medzitým informácia stala všeobecne dostupnou .... na internete (na webstránke https://www.ludovika-energy.sk/memorandum.pdf, ale taktiež aj nahttps://www.menejstatu.sk/wp-content/uploads/2013/03/memorandum.pdf), a teda aj povinná osoba už disponuje touto informáciou z uvedeného zdroja, .... a preto nie je nutný postup podľa §15 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o postúpení žiadosti ministerstvu hospodárstva“. Okrem toho týmto rozhodnutím mesto odmietlo aj ďalšie dva body z mojej pôvodnej žiadosti (2. Žiadosť Mesta Košice adresovaná Ministerstvu hospodárstva SR o poskytnutie vyššieuvedeného Memoranda, 3. Odpovede Ministerstva hospodárstva SR na žiadosť Mesta Košice) s odôvodnením, že „nemá informácie v požadovanom rozsahu k dispozícii“. (Rozhodnutie v prílohe)
Z toho nepochybne vyplýva, že napriek tvrdeniam radnice sa primátor Raši, podpísaný na rozhodnutiach, minimálne do 22. marca 2013 nezaujímal oficiálnou cestou u ministra Malatinského o Memorandum a možno až po mojej žiadosti sa uspokojil s jeho vyhľadaním na internete.

Avšak už predtým, 11. marca 2013, Korzár napísal v minulom čase, že primátor koncom februára poslal do Bratislavy list a pokračuje „Požiadal ministra a kompetentných pracovníkov ministerstva o zodpovedanie zásadných otázok týkajúcich sa memoranda a potenciálnych dopadov ťažby na životné prostredie,“ uviedol magistrát s tým, že o odpovedi bude verejnosť informovať. Zdroj: https://m.sme.sk/?cl=++++6728733

Zdá sa, že nebolo o čom informovať. Magistrát v mene primátora klame. Čo na to primátor Raši?

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435665196559369&set=a.435578369901385.1073741842.134640393328519&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435579563234599&set=a.435578369901385.1073741842.134640393328519&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435665199892702&set=a.435578369901385.1073741842.134640393328519&type=1&theater

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=435579696567919&set=a.435578369901385.1073741842.134640393328519&type=1&theater

 

ANGLICKÁ VERZIA