PRIVÍTANIE MINISTRA ŽIGU - NÁŠHO PROTIURÁNOVÉHO(?) SPOJENCA(?)

08.01.2014 19:52

ZAJTRA - 9. JANUÁRA 2014 - BUDE V KOŠICIACH NA MAGISTRÁTE MINISTER ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PETER ŽIGA PRESVIEDČAŤ STAROSTOV O SVOJICH POCTIVÝCH(?) PROTIURÁNOVÝCH(?) POSTOJOCH.

PATRÍ SA ÍSŤ HO PRIVÍTAŤ ;-)
A PRI TEJ PRÍLEŽITOSTI MU ODOVZDÁME NÁŠ DRUHÝ OTVORENÝ LIST 
https://uran-kosice.webnode.sk/news/druhy-otvoreny-list-ministrovi-zp/ 

! PRÍĎTE NÁS PODPORIŤ SVOJOU ÚČASŤOU AJ VY !
STRETNEME SA O 9:00 VO VESTIBULE MAGISTRÁTU(Oficiálna informácia: "....proces rozhodovania o prieskumnom území Čermeľ-Jahodná je téma informatívneho stretnutia ministra životného prostredia Petra Žigu so starostami dotknutých obcí a predstaviteľom Košického samosprávneho kraja. Stretnutie sa uskutoční vo štvrtok 9. januára 2014 o 10:00 hodine v budove magistrátu mesta Košice, Trieda SNP 48/A, Košice.")

 

Ak máte pristup na facebook, prihláste sa na túto udalosť (tu)

 

---------------------------------------------------

Chronológia udalostí:

21.3.2005 – Ministerstvo životného prostredia rozhodlo o určení prieskumného územia Čermeľ-Jahodná na urán-molybdénové rudy.

15.11.2005 – Firma Kremnica Gold a.s., v ktorej predstavenstve v tom čase boli aj súčasní konatelia Ludovika Energy, podala na Obvodný banský úrad Košice žiadosť o určenie dobývacieho priestoru, teda o ťažbu uránu, v lokalite Jahodná-Kurišková.

10.1.2008 – Obvodný banský úrad zastavil konanie o určenie dobývacieho priestoru lebo Kremnica Gold mu nedodala všetky potrebné podklady. Podľa vyjadrenia Kremnica Gold podklady nedodali preto, lebo nové výsledky geologického prieskumu preukázali, že ložisko uránu prekrýva väčšiu plochu ako bolo uvedené v ich žiadosti o určenie dobývacieho priestoru a geologický ložiskový prieskum nebol ukončený.

17.12.2012 – Firma Ludovika Energy podala návrh na predĺženie prieskumného územia na uránové rudy v lokalite Jahodná-Kurišková.

31.1.2013 – Ministerstvo životného prostredia vyhovelo návrhu Ludovika Energy na predĺženie prieskumného územia.

15.4.2013 – Zasadnutie mestského zastupiteľstva v Košiciach. Minister Žiga na ňom vyhlásil, že je „zásadne proti ťažbe uránu na Jahodnej“ a „urobím všetko, aby som ťažbe uránu na Jahodnej zabránil“.

9.6.2013 – Generálna prokuratúra dala protest proti rozhodnutiu ministerstva životného prostredia, ktoré bolo podľa jej právneho názoru nezákonné.

7.8.2013 – Minister životného prostredia vyhovel protestu prokurátora a zrušil rozhodnutie svojho ministerstva o predĺžení prieskumného územia a vrátil vec svojmu ministerstvu na opakované prejednanie a rozhodnutie. Ludovika Energy sa proti tomuto rozhodnutiu odvolala.

26.8.2013 – Uránová firma Ludovika Energy a jej materská kanadská firma EUU sa začala Slovensku vyhrážať medzinárodnou súdnou arbitrážou.

27.8.2013 – Otvorený list ZO SZOPK Košice 2013 ministrovi Žigovi, aby nepodľahol nevyberanému nátlaku uránovej firmy:
(TU)

4.11.2013 – Reportáž STV: Podľa slov hovorcu Ludovika Energy táto „prieskumná“ firma údajne ťažbu na Jahodnej „nikdy neplánovala“ („pravdivosť“ tohto vyhlásenia si môžete overiť porovnaním s udalosťou 15.11.2005).

november 2013 – Mestské časti Košice-Sever, Košice-Myslava a obce Vyšný a Nižný Klátov poslali na MŽP SR svoje nesúhlasné stanoviská k predĺženiu prieskumu.

1.1.2014 – Druhý otvorený list ZO SZOPK Košice 2013 ministrovi Žigovi: 
(TU)

9.1.2014 - "Informatívne stretnutie" ministra životného prostredia Petra Žigu so starostami dotknutých obcí a predstaviteľom Košického samosprávneho kraja na Magistráte. (udalosť, ktorej sa týka táto pozvánka)

10.1.2014 – Dátum, do ktorého by ministerstvo životného prostredia malo rozhodnúť o odvolaní Ludovika Energy.