Predseda vlády nerozhoduje, neriadi, nepreberá zodpovednosť

08.04.2014 07:11

Od predsedu vlády sme žiadali, aby zasiahol -  primäl ministra ku odstúpeniu od "memoranda" a inicioval moratórium na ťažbu uránu na území Slovenskej republiky

Predseda vlády (úradníci predsedu vlády?) odkázal ministrovi, nech si to vybaví so sebou sám (a predsedu informuje, ako to zvládol)...

Predseda vlády nerozhoduje, neriadi, nepreberá zodpovednosť - všetko majú v rukách rezorty ... (?)