Pozastavené uznesenie č.728 z XX. rokovania Mestského zastupiteľstva v Košiciach 16.9.2013 "Zákaz ťažby a spracovania uránovo-molybdénovej rudy v lokalite "Čermeľ - Jahodná""

24.09.2013 16:14