ZÁKAZ ŤAŽBY URÁNU ? (Alebo stanovenie podmienok povolenia ťažby uránu ...)

03.06.2014 13:19

(TLAČOVÁ SPRÁVA)

Schválená novela geologického zákona nezodpovedá tomu, čoho sa občania Slovenska a obzvlášť Košíc dlhodobo dožadujú – bezpodmienečného zákazu ťažby uránu. 

Novela stanovuje podmienky povolenia ťažby. 

Ťažbu môžu v referende odobriť obyvatelia obcí, ale nie celej lokality vystavenej nepriaznivým účinkom ťažby a spracovania rádioaktívnych nerastov.  Referendom sa štát vyvliekol z povinnosti zachovávať ústavné práva občanov na zdravie a zdravé životné prostredie, o ktoré sa predkladateľ novely v dôvodovej správe opiera.

Zákaz dobývania rádioaktívnych nerastov určený v geologickom zákone je problematický z dôvodu, že môže byť chápaný ako nepriama novelizácia banského zákona. Takáto nepriama novelizácia by mohla byť predmetom podania na Ústavný súd.

Aj preto zákaz ťažby rádioaktívnych nerastov musí byť záväzne vyjadrený aj v územných plánoch. Aktuálne je to naliehavé pri územnom pláne v lokalite Jahodná pri Košiciach, ktorého schvaľovanie je zablokované Ministerstvom hospodárstva SR.
Ak k schváleniu navrhnutých zmien a doplnkov v územných plánoch nedôjde, môže nastať situácia, že nič nebude brániť banským spoločnostiam začať s ťažbou a spracovaním uránu v Košiciach.

 Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

Ladislav Rovinský, predseda ZO Košice 2013

 

************************************************************************************************************************************

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.


ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU MUSÍ BYŤ
PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU