Poďakovanie signatárom Hromadnej pripomienky organizácie Greenpeace a košických občianskych iniciatív k novele geologického zákona

08.03.2013 07:30
  • Ďakujeme všetkým signatárom hromadnej pripomienky organizácie Greenpeace a košických občianskych iniciatív k novele geologického zákona za podporu.
  • 7142 podpisov a stovka komentárov odmietajúcich novelu geologického zákona za relatívne krátky čas ukazujú osobnú zodpovednosť a odhodlanie obyvateľov Slovenska brániť hodnoty ľudského zdravia a životného prostredia pred finančným záujmom súkromnej spoločnosti.
  • Zahraničnej spoločnosti, ktorá v tichej súčinnosti s ministrom hospodárstva Malatinským (podpísané memorandum o spolupráci) si trúfa účelovo zmeniť slovenský geologický zákon tak, aby ani samosprávy nemohli ťažbe uránu v Košiciach zabrániť.
  • Vplyv podpisovania našej hromadnej pripomienky môžeme pozorovať už teraz, keď napríklad ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska) predkladá podobné pripomienky k návrhu geologického zákona, ako sú naše.
  • Úspešnosť v podpisovaní hromadnej pripomienky je pre nás záväzkom a zároveň zodpovednosťou, aby sme pri legislatívnych rokovaniach, na ktoré budeme prizvaní, vyvinuli všetko úsilie na jej presadenie do novely geologického zákona.

 

Urán Košice STOP na facebooku