otvoreny list primatorovi

06.03.2013 18:30

OTVORENÝ LIST - POZVÁNKA

 

 

Vážený pán 

MUDr. Richard Raši, PhD., MPH 

primátor  mesta  Košice, 

Magistrát mesta Košice, 

Tr.SNP 48/A, 040 11 Košice

 

 

Vážený pán primátor,

 

dovoľujeme si Vás pozvať na verejné zhromaždenie na podporu prevencie rakoviny, ktoré sa symbolicky uskutoční v predvečer Dňa výskumu rakoviny. Cieľom zhromaždenia je verejne upozorniť na nepredvídateľný rozsah rizika nárastu rakovinových ochorení v súvislosti s pripravovanou ťažbou a spracovávaním uránu blízko husto obývaných častí nášho mesta.

 

V poslednej dobe ste sa viackrát vyjadrili k potrebe zachovania kompetencií územných samospráv v povoľovacích konaniach na prieskum ložísk rádioaktívnych nerastov, ktoré sú aktuálne ohrozené vládnym návrhom novely geologického zákona.

 

Na zhromaždení bude mať príležitosť deklarovať Váš názor podpisom hromadnej pripomienky, ktorá sleduje rovnaký cieľ.

https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=703878

 

Ak prijmete pozvanie, radi si vypočujeme aj Váš súkromný názor občana Košíc, otca rodiny aj lekára na rozsah možných zdravotných dopadov ťažby a spracovania rádioaktívnych nerastov pri Jahodnej na Košičanov.

 

Dátum, čas začiatku a miesto konania zhromaždenia: 6.3.2013, 18:25, námestie pred Domom umenia.

 
 
 
Košice, 04.03.2013
 
Za ZO SZOPK 
KOŠICE 2013
Ladislav Rovinský
 
 

 

od:

 Mutafov, Pavol <Pavol.Mutafov@kosice.sk>

komu:

 "rovinskyladislav@gmail.com"

dátum:

 5. marec 2013 7:47

predmet:

 FW: odpoved na pozvanie

 

 

Vážený pán Rovinský,

 

Ďakujem za pozvanie na verejné zhromaždenie, ktoré organizujete.

V tomto termíne mám však už dlhodobo plánovaný pracovný program mimo mesta, a tak sa zhromaždenia nebudem môcť zúčastniť.

V rovnaký deň sa totiž v Žiline uskutoční Predsedníctvo ZMOS, kde budeme rokovať aj o spoločnom postupe pri pripomienkovaní návrhu novely Geologického zákona.

 

S pozdravom R.R.