KOŠIČANIA KOŠIČANOVI (Otvorený list predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Pavlovi Paškovi)

27.02.2014 00:06
 
 
 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, základná organizácia Košice 2013
(SZOPK, ZO Košice 2013, Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, +421 905 384171spolok.kosice@gmail.com)

 

 

 

KOŠIČANIA KOŠIČANOVI

(Otvorený list predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky Pavlovi Paškovi)

 

 

Mgr. Pavol Paška – predseda NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

Námestie Alexandra Dubčeka 1

812 80 Bratislava 1

 

 

Mgr. Pavol Paška

Mestský park 1

040 01 Košice

 

V Košiciach dňa 26. 2. 2014

 

 

Vážený pán predseda,

so záujmom sme si vypočuli Vaše vystúpenie v rozprave na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky dňa 30. januára 2014, na ktorej sa diskutovalo aj o jednom z najvážnejších problémov, ktorým dnes musí naše mesto Košice čeliť - o hroziacej ťažbe uránu na Jahodnej.

Vo svojom vystúpení ste okrem iného konštatovali, že "žiadny predstaviteľ SMERu - sociálnej demokracie nikdy či na miestnej úrovni alebo na regionálnej úrovni, ale aj na najvyššej exekutívnej úrovni nepodporil žiadnu ťažbu uránu".

(https://mmserv2.nrsr.sk/NRSRInternet/Vystupenie/116562/Paska_Pavol.html)

Ako aktívni občania Košíc, ktorí túto problematiku intenzívne sledujú už niekoľko rokov, by sme Vás chceli upozorniť, že toto Vaše konštatovanie – bohužiaľ – nezodpovedá realite. Práve naopak, viacerí predstavitelia strany Smer-SD svojimi skutkami ťažbu uránu na Jahodnej viac či menej otvorene podporili. Konkrétne:

2009: Poslanci strany Smer-SD v Národnej rade neposunuli do druhého čítania ani jeden z dvojice legislatívnych návrhov, ktorých cieľom bolo uzákoniť zákaz ťažby uránu

(22.10.2009 - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=3006)

 resp. moratórium na ťažbu uránu na Slovensku

(9.12.2009 - https://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony%2Fzakon&MasterID=3108).

V prvom prípade sa zo 49 prítomných poslancov Smeru 42 hlasovania zdržalo (vrátane Vás) a 7 dokonca hlasovalo proti zákazu ťažby uránu! Okrem poslancov Smeru, žiaden ďalší poslanec NR SR proti zákazu ťažby uránu nehlasoval!

V druhom prípade zo 49 prítomných poslancov Smeru za prijatie moratória na ťažbu uránu hlasoval jeden jediný, 40 poslancov sa hlasovania zdržalo a 8 poslancov Smeru hlasovalo proti! (s výnimkou jedného ďalšieho hlasu poslanca za HZDS, aj v tomto prípade hlasovali proti moratóriu na ťažbu uránu výhradne len poslanci Smeru)

2010: Poslanci Smeru-SD v NR SR svojimi hlasmi podporili zákony smerujúce k možnému zabráneniu ťažby uránu v hlasovaniach o novelizáciách geologického a banského zákona, ktorými sa posilnili kompetencie samospráv v konaniach o povoľovaní prieskumu a ťažby rádioaktívnych nerastov (4.2.2010 a 3.3.2010) - tu je však nutné poznamenať to, že na rozdiel od dvojice zákonov, ktoré poslanci Smeru nepodporili, novelizované znenia geologického a banského zákona samy osebe nepredstavujú prekážku ťažbe uránu (dokonca podľa našich skúseností nie sú spôsobilé zabrániť ani prieskumu, napriek tomu, že to predtým bolo deklarované).

2012: Minister hospodárstva SR Tomáš Malatinský, nominovaný do vlády stranou Smer-SD, podpísal dňa 14.12.2012 s kanadskou ťažobnou firmou European Uranium Resources "Memorandum o porozumení a spolupráci", v ktorom sa v súvislosti s ťažbou uránu v lokalite Jahodná-Kurišková jednoznačne píše, že"Ministerstvo bude podporovať povoľovací proces" https://www.facebook.com/photo.php?fbid=433605900098632&set=a.433605796765309.1073741841.134640393328519&type=3&theater

2013: Ministerstvo životného prostredia pod vedením člena Smeru Petra Žigu dňa 31.1.2013 schválilo predĺženie prieskumného územia uránových rúd bez konzultácie s dotknutými obcami (a podľa názoru generálneho prokurátora aj v rozpore so zákonom). Následne 15.2.2013 sa Ministerstvo životného prostredia pokúsilo návrhom ďalšej novelizácie geologického zákona odňať samosprávam kompetencie nadobudnuté v roku 2010 (návrh neprešiel len vďaka hromadnej pripomienke, ktorú za necelý týždeň podpísalo viac než 7000 občanov).

Nadštandardné vzťahy s predstaviteľmi uránovej firmy, zdá sa, udržiava aj predseda vlády SR a predseda strany Smer-SD Robert Fico – nasvedčuje tomu vyjadrenie generálneho riaditeľa firmy Ludovika Energy B. Bartalského pre agentúru SITA z 27.9.2013 ( https://www.venergetike.sk/aktuality/clanok/599-rozhovor-slovensko-nejavi-zau ), kde na margo rozhodnutia ministra životného prostredia zo 7.8.2013, ktorým vyhovel protestu generálneho prokurátora a zrušil predošlé rozhodnutie ministerstva o predĺžení uránového prieskumu pre Ludovika Energy, povedal: "O celej situácii sme informovali aj premiéra SR Róberta Fica, dúfajúc, že do tejto pomerne absurdnej situácie vnesie trošku racionality. Vec posunul na člena vlády, ministra životného prostredia".

2014: Minister životného prostredia následne 10.1.2014 vydal ďalšie rozhodnutie, ktorým vyhovel firme Ludovika Energy a to aj napriek nesúhlasnému stanovisku občanov a dotknutých obcí k pokračovaniu prieskumu. Aj kanadská spoločnosť European Uranium Resources (materská firma Ludoviky Energy), u ktorej je ťažba uránu na Jahodnej jej hlavným cieľom, vo svojej prezentácii určenej akcionárom spomína svoj údajný „silný slovenský tím“ a svoje údajné „vybudované vzťahy s vládnymi inštitúciami na všetkých úrovniach“ (cit. „strong local Slovakian team and established government relationships at all levels“ -https://www.euresources.com/i/pdf/ppt/EUU_Presentation.pdf )

Uvedené tvrdenie kanadskej firmy, zdá sa, potvrdzuje aj fakt, že premiér Robert Fico sa dňa 30.1.2014 na pôde Úradu vlády stretol so zástupcami banských spoločností, medzi ktorými bol aj Boris Bartalský, generálny riaditeľ firmy Ludovika Energy

https://www.teraz.sk/ekonomika/slovensko-banici-tazba-r-fico/72211-clanok.html ).

Je preto pochopiteľné, že Robert Fico má problém kladne odpovedať na otázku nami položenú všetkým kandidátom na prezidenta, či sa v prípade zvolenia zasadí za moratórium na ťažbu a spracovanie uránu v Košiciach a na Slovensku:

https://uran-kosice.webnode.sk/news/kandidatska-anketa-uranovy-prezident-/

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sú úplne namieste pochybnosti do akej miery a či vôbec máte Vy, pán predseda, ako aj ďalší predstavitelia strany Smer-SD, záujem zabrániť ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach, v lokalite Jahodná-Kurišková.

Boli by sme veľmi radi, ak by ste tieto naše pochybnosti – a nielen naše, ale pochybnosti celej dotknutej verejnosti – vyvrátili. Nie emotívnymi parlamentnými vyhláseniami, ale konkrétnymi krokmi smerujúcimi k zabráneniu ťažby a spracovania uránu. Prosíme:

1.    Zasaďte sa o odstúpenie ministerstva hospodárstva od Memoranda o porozumení a spolupráci s European Uranium Resources resp. o to, aby ho vláda SR prehlásila za neplatné. Ako Košičan máte teraz vhodnú príležitosť podporiť uznesenia, ktorými  Mestské zastupiteľstvo v Košiciach (10.2.2014) a zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja (24.2.2014) vyzvali ministra hospodárstva SR, aby odstúpil od uvedeného memoranda.

2.    Apelujte na predsedu vlády SR, aby sa aj on zasadil o zabránenie ťažby a spracovania uránu v Košiciach a nelegitimizoval zástupcov firiem, ktoré chcú ťažbu uránu presadiť, vzájomnými stretnutiami na pôde vládnych inštitúcií.

3.    Zasaďte sa o to, aby sa stalo pravdivým konštatovanie z Vášho parlamentného vystúpenia, t.j. aby v budúcnosti už žiadny predstaviteľ Smeru-SD na žiadnej úrovni nepodporil ťažbu alebo spracovanie uránu a naopak, aby podporil všetky kroky smerujúce k ich zákazu.

 

S pozdravom,

Občianska iniciatíva „Urán Košice STOP“

SZOPK, ZO Košice 2013

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský – predseda

rovinsky.ladislav@gmail.com,

tel. +421 905 384171+421 55 6428629

 

 

 

 

Na vedomie:

1.    Doc. JUDr. Robert Fico, CSc., predseda vlády Slovenskej republiky

2.    poslanci Národnej rady Slovenskej republiky

3.    médiá

 

===================================================================================

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.