NIE URÁNU na Mestskom zastupiteľstve Košice 14.04.2014

14.04.2014 07:40

Mestské zastupiteľstvo Košice sa nezaoberá zdržaním príprav Zmien a doplnkov územného plánu HSA Košice - zapracovanie zákazu ťažby a spracovania uránu v Košiciach - Kuríškovej. 
Pritom jedine zapracovanie zákazu ťažby do záväznej časti územného plánu HSA Košice môže reálne zabrániť ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach - Kuríškovej.
Zapracovaniu bráni stanovisko Banského úradu a Ministerstva hospodárstva SR.
Preto budeme žiadať, aby mesto Košice riešilo túto patovú situáciu.
Stretneme sa 14.04.2014 o 07:40 
na Magistráte mesta Košice, Tr. SNP 48/A - pred veľkou zasadačkou. 
 

PRIHLÁSTE SA - PROSÍME - NA PODUJATIE NA FACEBOOKU TU

 

===================================================================================

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.