Mestské zastupiteľstvo 15.04.2013 obavy Košičanov z ťažby uránu nerozptýlilo

15.04.2013 18:18

Mestské zastupiteľstvo obavy Košičanov z ťažby uránu nerozptýlilo

(TLAČOVÁ SPRÁVA)

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach 15.04.2013 opakovane potvrdilo nesúhlas s ťažbou uránu, avšak deklaratívna forma uznesenia obavy ľudí nezahnala.
Hoci sme ešte na predchádzajúcom zastupiteľstve predložili zmysluplné požiadavky proti ťažbe, zastupiteľstvo neponúklo žiadnu alternatívu alibistického uznesenia navrhnutého primátorom Rašim.
Téma bola zaradená až na poslednú chvíľu tak, že nebola predrokovaná v mestskej rade a v komisiách, neboli zverejnené materiály a návrh uznesenia tak, aby sa s nimi mohli s predstihom oboznámiť poslanci aj občania.

Minister ŽP Peter Žiga sa síce vyjadril, že je proti ťažbe, ale súčasne varoval pred hrozbou vymáhania finančnej kompenzácie ťažobnou spoločnosťou, ak by došlo k zrušeniu geologického prieskumu. Je to nátlak na slobodu vyjadrovania názorov občanov a tiež na nezávislé rozhodovanie povoľovacích inštitúcií.

Dnešné zastupiteľstvo kauzou ťažby uránu nepohlo a aktuálne zostávajú naše doterajšie požiadavky.

Žiadame zrušenie Memoranda o spolupráci medzi Ministerstvom hospodárstva SR a ťažobnou spoločnosťou. Dostáva štát do nevýhodnej pozície, lebo nevylučuje možnosť vymáhania kompenzácií v prípade zrušenia prieskumu alebo nepovolenia ťažby.

Naďalej trváme na schválení  moratória na ťažbu uránu ako aj na preverení legitimity rozhodnutia o predĺžení geologického prieskumu, ktoré prebehlo bez vyzvania Mesta Košice ako účastníka konania. Žiadame stanoviť záväzné regulatívy pre lokalitu vymedzeného prieskumného územia, ktoré budú zárukou moratória na ťažbu rádioaktívnych nerastov.

 

 

V Košiciach, 15. 4. 2013

 

Za iniciatívu občanov

NIE ťažbe a spracovaniu uránu v Košiciach

 

ZO SZOPK Košice 2013

Ing. Karol Labaš

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU