Povedzme 2. krát NIE uránu Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice - Sever

04.04.2013 14:45

Pozývame Vás na na 23. Miestne zastupiteľstvo

Mestskej časti Košice Sever, ktoré sa uskutoční

4.4.2013 od 15:00
Do programu bol zaradený aj bod 4.

Prerokovanie geologického prieskumu a ťažby uránu

v lokalite Kurišková.

MČ Košice – Sever zaberá vyše polovicu plochy prieskumného územia Čermeľ - Jahodná, na ktorom už ôsmy rok vykonáva geologický prieskum spoločnosť Ludovika Energy. V prípade povolenia ťažby uránu budú obyvatelia tejto mestskej časti v rámci Košíc vystavení najväčšiemu zdravotnému a environmentálnemu ohrozeniu. 
 

 


 

Poďme svojou účasťou na rokovaní zastupiteľstva vyjadriť voleným predstaviteľom mestskej časti, že ťažba ani spracovanie uránu v bezprostrednej blízkosti našich bydlísk je pre nás neprijateľná.

(Rokovanie zastupiteľstva je verejné. Začína o 15:00 - my sa zídeme o 14:45 pred budovou Miestneho úradu mestskej časti Košice - Sever)PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU