MINISTERSTVO ZNOVA NA STRANE URÁNOVEJ FIRMY ?

26.05.2016 10:15

SLOVENSKÝ ZVÄZ OCHRANCOV PRÍRODY A KRAJINY

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE 2013 (SZOPK ZO KOŠICE 2013) 
Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, tel: +421 905 384171spolok.kosice@gmail.com

 

MINISTERSTVO ZNOVA NA STRANE URÁNOVEJ FIRMY ?
(tlačová správa) 

 

Ministerstvo životného prostredia (presnejšie jeho Odbor štátnej geologickej správy) opäť umožňuje firme Ludovika Energy predĺžiť si kontrolu nad uránovým ložiskom v Košiciach – v lokalite Jahodná-Kurišková.

Keď bývalý minister životného prostredia Žiga zamietol Ludovike Energy rozklad o 3. predĺžení pôvodného prieskumného územia Čermeľ-Jahodná-U, Mo, Cu rudy, prezentoval to ako koniec traumatizovania verejnosti. 
Napriek tomu minister Žiga udržal Ludoviku Energy v hre o urán. Návrh tejto firmy na „nové“ prieskumné územie Kamenné mal v zmysle geologického zákona zamietnuť pre chýbajúcu povinnú záverečnú správu. 
Hoci Ludovika Energy oficiálne deklaruje záujem o prieskum "vzácnych zemín", takmer celé „nové“ prieskumné územie sa nachádza v pôvodnom prieskumnom území Čermeľ Jahodná (Kuríšková) a zahŕňa chránené ložiskové územie rádioaktívnych uránových rúd. 

Zdá sa, že predĺženie lehoty na vydanie rozhodnutia ministerstvo mieni využiť na opätovné vylúčenie dotknutých obcí (Mesto Košice, Mestská časť Košice Sever a obec Košická Belá) z konania. Pre ministerstvo je dôležité, aby dotknuté obce nekládli prekážky konečnému cieľu - vyhovieť návrhu Ludoviky a určiť nové prieskumné územie v lokalite Jahodná. 

Je jasné, že prieskum smeruje ku ťažbe a spracovaniu uránovej rudy a iných rádioaktívnych nerastov v Košiciach, čomu Ministerstvo životného prostredia (!) aktívne napomáha...


 

 

V Košiciach, 26. 5. 2016

 

 

 

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský
predseda SZOPK ZO KOŠICE 2013

 

 
 
 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME

DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU 

MUSÍ BYŤ PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU