MINISTER SA ODVOLÁVA NA NEEXISTUJÚCU PRÁVNU ANALÝZU

27.02.2014 23:44

Ku hrozbe arbitráže o dvadsať miliónov euro neexistuje žiadna právna analýza!

rozhodnutie o neposkytnutí informácie o hrozbe 20 miliónovej arbitráže
(...niekto vraj niečo niekde niekedy ministrovi povedal...)
 

Minister pritom tvrdil, že taká právna analýza existuje a že si o ňu máme podať žiadosť v zmysle infozákona. Ministerstvo teraz píše niečo o "ústnej právnej analýze, ktorej obsah nebol zapísaný"!

Minister tvrdil, že sa opieral o právnu analýzu - teraz ministerstvo tvrdí, že V predmetnej veci nebol vyhotovený žiadny samostatný (parciálny) spisový materiál, ktorý by bolo možné nazvať právnou analýzou...
Ministerstvo tvrdí "Minister sa vyjadroval k predmetnej problematike hlavne po tom, ako vec prekonzultoval s internými právnikmi MŽP SR (bez písomného vyjadrenia ich právneho názoru) ,ale taktiež konzultácie k právnemu stavu ktorý mu poskytli členovia rozkladovej komisie (ústna právna analýza, ktorej obsah nebol zapísaný).

Teda interní právnici a členovia rozkladovej komisie ("odborníci z právnej teórie a praxe") vraj niečo niekde niekedy ministrovi povedali.
Na tieto povedačky sa potom odvoláva minister, primátor, predseda parlamentu aj predseda vlády.

 

Minister sľúbil - Maroš Stano rozhodol:
"... n e v y h o v u j e m žiadosti ... ...- sprístupnenie informácií - právnej analýzy, podľa ktorej v prípade nepredĺženia platnosti prieskumného územia uránových rúd Čermeľ – Jahodná by Slovensku hrozila arbitráž o náhradu škody vo výške najmenej 20 miliónov euro preto, že v momente podania tejto žiadosti povinná osoba nemá požadované informácie k dispozícii a nemá vedomosť o tom, kto by touto informáciou disponoval..."

 

 

Ľudskou rečou povedané:

ministerstvo životného prostredia nemá k dispozícii právnu analýzu, podľa ktorej by v prípade nepredĺženia platnosti prieskumného územia uránových rúd Čermeľ – Jahodná Slovensku hrozila arbitráž o náhradu škody vo výške najmenej 20 miliónov euro a nemá vedomosť o tom, kto by touto informáciou disponoval.
teda

minister sa odvoláva na neexistujúcu právnu analýzu....

 

 

===================================================================================

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.