MESTO KOSICE ZAKÁZALO PROTIURÁNOVÉ ZHROMAŽDENIE OBČANOV - ORGANIZUJEME PROTIURÁNOVÚ POTULKU :-)

29.04.2014 12:23


Z listu "protiuránového primátora" Richarda Rašiho organizátorom protiuránového zhromaždenia:
 

"... nepovažujem za vhodné a ani možné, aby ste v plánovanom termíne zorganizovali predmetné zhromaždenie..."

Zhromaždenie teda  bude neskôr - teraz organizujeme Protiuránovú potulku 

PROTIURÁNOVÁ POTULKA - POZVÁNKA TU