Hanebné uránové memorandum konečne zrušené

24.01.2018 22:11

 

(tlačová správa ZO SZOPK Košice 2013)

 

SLOVENSKÝ ZVÄZ OCHRANCOV PRÍRODY A KRAJINY

ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE 2013 (ZO SZOPK KOŠICE 2013) 
Ulica pokroku 7, 040 11 Košice, tel: +421 905 384171spolok.kosice@gmail.com

 

 

Presne 5 rokov 1 mesiac 1 týždeň a 2 dni, teda od 14.12.2012 do 23.1.2018, trvalo ministerstvu hospodárstva, kým konečne vypočulo početné výzvy obyvateľov Košíc a okolia a odstúpilo od hanebného uránového memoranda (oficiálne nazývaného Memorandum o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a European Uranium Resources).

 

Toto memorandum, podpísané nominantom Smeru-SD Tomášom Malatinským poza chrbát dotknutých občanov, v rozpore s ich vôľou a bez informovania dotknutých samospráv, vyjadrovalo ministerskú podporu ťažbe uránu v Košiciach v rekreačnej oblasti Jahodná-Kurišková o.i. vetami typu „Ministerstvo bude podporovať povoľovací proces“. Zároveň predstavovalo nebezpečný nástroj na potenciálne vydieranie štátu zo strany banskej firmy, ktorého význam by ešte stúpol po ratifikácii Komplexnej hospodárskej a obchodnej dohody (CETA) medzi EÚ a Kanadou.

 

Na zrušenie memoranda bolo ministerstvo hospodárstva vyzývané opakovane počas celých 5 rokov. Za ten čas sa v kresle ministra vystriedalo až 5 ministrov, všetko nominantov Smeru-SD - okrem T. Malatinského to boli P. Pavlis, P. Kažimír, V. Hudák a P. Žiga. Naša ZO SZOPK Košice 2013 poslala každému z nich (prakticky ihneď po jeho nástupe do funkcie) výzvu na odstúpenie od memoranda. Okrem nás svoje výzvy ministerstvu hospodárstva adresovali aj Mestské zastupiteľstvo v Košiciach, Zastupiteľstvo Košického samosprávneho kraja, Miestne zastupiteľstvo MČ Košice-Sever a ďalšie organizácie. Až do dnešného dňa však boli všetky tieto výzvy ignorované, hoci ich vyhoveniu nebránila nijaká prekážka s výnimkou absencie dobrej vôle zo strany ministerstva, resp. príslušného ministra.

 

Poslednou kvapkou, ktorá podľa jeho dnešných vyjadrení primäla ministra Petra Žigu k rozhodnutiu uránové memorandum konečne zrušiť, bola údajne výzva primátora Richarda Rašiho z novembra 2017. Mrzí nás, že takúto jednoznačnú výzvu s požadovaným pozitívnym výsledkom neposlal pán primátor ministrovi hospodárstva už oveľa skôr – v liste, ktorý poslal ešte exministrovi Malatinskému vo februári 2014, sa od žiadosti poslancov Mestského zastupiteľstva na zrušenie memoranda de facto dištancoval (viď príloha č. 1). Aj preto považujeme pripisovanie si pozitívnych zásluh predstaviteľmi Smeru-SD (P. Žiga a R. Raši) na zrušení memoranda, ktoré podpísal iný predstaviteľ Smeru-SD (T. Malatinský) za nenáležité a nevhodné.

 

Koniec existencie uránového memoranda je dobrou správou pre obyvateľov Košíc a zároveň dôkazom, že vytrvalé občianske úsilie dokáže priniesť požadované výsledky. Bohužiaľ však stále nejde o definitívny koniec uránovej kauzy, a to najmä z týchto dôvodov:

  • uránová firma Ludovika Energy vedie voči ministerstvu životného prostredia 4 súdne spory, ktorými sa domáha obnovenia resp. určenia nového prieskumného územia v oblasti uránového ložiska na Jahodnej (zároveň sa vyhráža vymáhaním náhrady údajnej škody vo výške 30 miliónov eur),

  • ministerstvo životného prostredia znovu posudzuje návrh Ludoviky na určenie nového prieskumného územia na Jahodnej po tom, čo v decembri 2017 minister Sólymos zrušil predchádzajúce zamietavé rozhodnutie,

  • Ludovika Energy je stále subjektom, ktorý má kontrolu nad uránovým ložiskom na Jahodnej (zabezpečuje tzv. „ochranu a evidenciu“ ložiska) a ministerstvo životného prostredia jej odmieta túto kontrolu odňať, hoci mu v tom nebráni žiadna zákonná prekážka,

  • prebieha ratifikačný proces dohody CETA medzi EÚ a Kanadou, ktorá má mať prednosť pred zákonmi SR a ktorej aktuálny text obsahuje závažnú chybu potenciálne zneužiteľnú kandaskými banskými firmami (v tejto veci spoluiniciovala ZO SZOPK Košice 2013 výzvu poslancom NR SR, ktorú môžete podporiť na adrese https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=941777 )