Povedzme 2. krát NIE uránu Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice - Sever

04.04.2013 14:45

Povedzme 2. krát NIE uránu Miestnemu zastupiteľstvu MČ Košice - Sever