Ludovika Energy sa stále snaží dostať ku košickému uránu

25.05.2018 16:56


SLOVENSKÝ ZVÄZ OCHRANCOV PRÍRODY A KRAJINY - ZÁKLADNÁ ORGANIZÁCIA KOŠICE 2013
(ZO SZOPK KOŠICE 2013) 
Ulica pokroku 7, 040 11 Košice,

tel: +421 905 384171, spolok.kosice@gmail.com


Aj 3 roky po konci platnosti prieskumného územia sa Ludovika Energy stále snaží dostať ku košickému uránu  – cez nové „prieskumy“, súdne spory i Ústavný súd

(tlačová správa ZO SZOPK Košice 2013)


Minulý mesiac uplynuli už tri roky od momentu, keď Ludovike Energy vypršala platnosť prieskumného územia Čermeľ-Jahodná určeného v r. 2005 na prieskum urán-molybdénových rúd v košickej rekreačnej oblasti Jahodná-Kurišková. Po 10 rokoch uránového vŕtania, ktoré firma na Jahodnej realizovala aj napriek jednoznačnému nesúhlasu dotknutých obyvateľov, ministerstvo životného prostredia (MŽP) v apríli roku 2015 zamietlo jej návrh na predĺženie geologického prieskumu o ďalších 10 rokov do r. 2025. Vtedajší minister Peter Žiga to komentoval slovami, že sa tým „končí desaťročné obdobie, ktoré traumatizovalo obyvateľstvo v regióne“.

Bohužiaľ, doterajší vývoj naznačuje, že ani po 3 rokoch od vypršania platnosti prieskumného územia na Jahodnej sa obdobie traumatizujúce obyvateľstvo v regióne stále neskončilo. Ludovika Energy sa totiž neustále snaží všetkými prostriedkami udržať si kontrolu nad ložiskom a tým aj možnosť na budúcu uránovú ťažbu. Konkrétne:

  • Od apríla 2015 dodnes podala 3 návrhy na určenie nového prieskumného územia (PÚ) Kamenné v lokalite Jahodnej. Navrhované PÚ boli síce formálne deklarované na vzácne zeminy a/alebo „nerasty, z ktorých možno priemyselne vyrábať kovy“, avšak vo všetkých prípadoch ich plocha zahŕňala celé územie uránového ložiska (snahou firmy evidentne bolo udržať si kontrolu nad ložiskom uránu cez určenie nového PÚ a zároveň jeho deklarovaním na iný druh nerastu obísť nesúhlas dotknutých samospráv, ktoré majú v prípade konaní týkajúcich sa rádioaktívnych nerastov zo zákona postavenie účastníkov konania). MŽP všetky tieto návrhy zamietlo – nateraz posledný dňa 9.4.2018 zatiaľ len v prvom stupni.

  • Od apríla 2015 dodnes vyvolala Ludovika Energy 4 súdne spory, v ktorých napadla rozhodnutia ministerstva životného prostredia o nepredĺžení resp. neurčení prieskumných území. V spore o nepredĺženie PÚ Čermeľ-Jahodná bola žaloba Ludoviky v plnom rozsahu zamietnutá, najskôr Krajským súdom v Bratislave (9.6.2016) a potom aj Najvyšším súdom (8.11.2017). V spore o neurčenie PÚ Kamenné Krajský súd v Bratislave zatiaľ ešte nerozhodol. (Zvyšné dva súdne spory sa týkajú uránového ložiska v lokalite Spišská Nová Ves – Novoveská Huta a tiež ešte neboli rozhodnuté.)

  • Po tom, čo Ludovika neuspela ani na Najvyššom súde, podala dňa 22.2.2018 ústavnú sťažnosť – Ústavný súd SR túto sťažnosť dňa 13.3.2018 uznesením odmietol, pričom príslušné uznesenie bolo na stránke Ústavného súdu zverejnené iba nedávno. (Pozn. - Nedá sa úplne vylúčiť, že uránová firma sa bude pokúšať ešte o ďalšiu ústavnú sťažnosť, prípadne iný postup s cieľom zvrátiť rozsudok Najvyššieho súdu.)

  • Na základe rozhodnutia MŽP z roku 2009, je Ludovika Energy ešte stále subjektom zabezpečujúcim tzv. „evidenciu a ochranu zásob výhradného ložiska Košice I.“, t.j. uránového ložiska na Jahodnej, napriek tomu, že po zrušení prieskumného územia už neexistuje žiaden dôvod, pre ktorý by mala byť týmito úlohami poverená aj naďalej. MŽP napriek nášmu podnetu z minulého roka odmietlo uvedené rozhodnutie zmeniť a administratívnu kontrolu nad ložiskom tak naďalej ponecháva firme, s ktorou vedie 3 súdne spory(!)

Z vyššie uvedených skutočností jednoznačne vyplýva, že vyjadrenia exministra Žigu, exprimátora Rašiho, či niektorých ďalších politikov z minulosti o tom, že „urán je definitívne zastavený“ sú v lepšom prípade želaním, v horšom prípade zavádzaním, no zatiaľ stále nie reálnou skutočnosťou...


 


 

Prílohy:

- Rozsudok Krajského súdu v Bratislave z 9.6.2016 o zamietnutí žaloby Ludoviky Energy:https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/d1fbd8eb-1215-41c2-859c-77dacc0cbb41%3A63f8bc37-3f18-48bc-9242-4143fb579d6f

- Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 8.11.2017 potvrdzujúci rozsudok Krajského súdu v Bratislave:
https://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/i-detail/rozhodnutie/6af33d56-aad9-486b-b665-2c6cf7d1822a%3A3b9aff81-6641-45d1-8e40-1c5a1f24bb3f

- Uznesenie Ústavného súdu SR z 13.3.2018 – odmietnutie ústavnej sťažnosti Ludoviky Energy pre nesplnenie zákonom predpísaných náležitostí:

https://www.ustavnysud.sk/ussr-intranet-portlet/docDownload/6c467c0c-ccc4-4989-866b-3b26646f2167/Rozhodnutie%20-%20Uznesenie%20z%20predbe%C5%BEn%C3%A9ho%20prerokovania%20III.%20%C3%9AS%2099_2018.pdf 

 
 
 

S pozdravom


JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

​ZO SZOPK Košice 2013​
Pokroku 7

04011 Košice
mobil:   +421 905 384171
tel./fax: +421 55 6428629