Poslancov KSK požiadame, aby podporili výzvu R. Ficovi

28.04.2014 08:40

Pozývame Vás na ďalší protiuránový protest, ktorý sa uskutoční na Magistráte mesta Košice - v pondelok 28.4.2014 od 8:40 
pred rokovaním zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. 


Krajských poslancov požiadame, aby podporili výzvu R. Ficovi a prispeli tak k znovunaštartovaniu procesov smerujúcich k zapracovaniu zákazu ťažby uránu do územného plánu KSK.

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach v podstate bez väčších problémov schválilo pripojenie sa mesta Košice k Výzve občianskych združení a mesta Kremnica R. Ficovi ( https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=765426 ) na okamžité vykonanie opatrení, na základe ktorých by ministerstvo hospodárstva a banské úrady mali zmeniť svoje negatívne vyjadrenia vo vzťahu ku legitímne určeným priestorovým limitom ťažby v územných plánoch.

Návrh uznesenia, ako sme ho predložili predsedovi a poslancom KSK:


K cieľu - zákazu ťažby a spracovania uránu - máme ešte ďaleko, no postupne sa k nemu približujeme...

Prihláste sa, prosíme, na akciu na facebooku  TU