KLAM

14.03.2012 18:24

V Mestských lesoch bola oprava cesty poškodenej mechanizmami označená ako cyklotrasa

Po návšteve riaditeľa Mestských lesov bola klamavá tabuľa na našu žiadosť odstránená...