KANDIDÁTSKA ANKETA (URÁNOVÝ PRIMÁTOR?) - PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE

22.10.2014 22:27

KANDIDÁTSKA ANKETA (URÁNOVÝ PRIMÁTOR?) - odpovede na otázku č. 1

 
Na prvú anketovú otázku, ktorou sme sa kandidátov na primátora pýtali na ich postoj k ťažbe a spracovaniu uránu a na zapracovanie jej zákazu do územného plánu, do dnešného dňa podpisom anketového lístka, odpovedalo 7 z 8 kandidátov.

Jozef Holečko - 3.10.2014
Rudolf Bauer - 3.10.2014
Boris Urbančík - 6.10.2014
Richard Raši - 7.10.2014
Ján Dečo - 13.10.2014
Alena Bašistová - 17.10.2014
Jaroslav Džunko - 20.10.2014

Všetci menovaní sa priklonili k možnosti č. 2
"Ako primátor budem za každých okolností proti ťažbe a spracovaniu uránu na Jahodnej alebo inde na území mesta Košice. Zasadím sa za zapracovanie explicitného zákazu ťažby a spracovania uránu do záväznej časti územného plánu mesta Košice."
Podpísané anketové lístky jednotlivých kandidátov:


 

KANDIDÁTSKA ANKETA (URÁNOVÝ PRIMÁTOR?) - odpovede na otázku č. 2

Keďže možnosť "byť za každých okolností proti ťažbe a spracovaniu uránu“ znamená aj pripustiť možný rozpor názoru kandidáta s väčšinovým názorom občanov Košíc v prípade, že občania vystavení nátlaku a demagógii ťažobnej firmy vyjadria v referende súhlas s ťažbou rádioaktívnych nerastov, druhou anketovou otázkou sme zisťovali názor primátorských kandidátov na opodstatnenosť miestneho referenda. 
Na druhú anketovú otázku do dnešného dňa odpovedali 3 z 8 kandidátov. Konkrétne:

Jozef Holečko - 15.10.2014
Alena Bašistová - 17.10.2014
Jaroslav Džunko - 20.10.2014

Všetci z nich sa priklonili k možnosti č. 2
"Nesúhlasím s podmienkami referenda v platnom znení geologického zákona. Ako primátor sa budem usilovať o jeho vypustenie zo zákona a o dosiahnutie bezpodmienečného zákazu ťažby a spracovania uránu na Jahodnej alebo inde na území mesta Košice." 
 

Následne sme kandidátom položili tretiu - záverečnú otázku ankety, ktorá má za cieľ zistiť ich postoj k podnikateľským aktivitám uránových firiem na území mesta a k prijímaniu sponzorských darov od týchto firiem. Anketové lístky s touto otázkou nájdete tu

 

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO Košice 2013

spolok.kosice@gmail.com , 

+421 905 384171

 

 

 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU MUSÍ BYŤ
PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU