KANDIDÁT NA PRIMÁTORA - PRIATEĽ URÁNOVÝCH FIRIEM ?

21.10.2014 22:55

KANDIDÁTSKA ANKETA (URÁNOVÝ PRIMÁTOR?) - ZÁVER

Cieľom ankety „Uránový primátor?“ je poskytnúť voličom pomôcku pre ich rozhodovanie sa v komunálnych voľbách.

Na prvú časť ankety doposiaľ odpovedalo 7 kandidátov na primátora Košíc. Všetci odpovedajúci sa priklonili k záväzku zapracovať explicitný zákaz ťažby a spracovania uránu do územného plánu mesta a taktiež „byť za každých okolností proti ťažbe a spracovaniu uránu“.

Na druhú časť ankety, týkajúcu sa názoru jednotlivých kandidátov na opodstatnenosť miestneho referenda, ktorého konanie predpisuje v súčasnosti platné znenie geologického zákona, ku dnešnému dňu odpovedali len 3 kandidáti na primátora.

Dnes kandidátom - a ich potenciálnym voličom - predkladáme tretiu, záverečnú časť ankety, ktorej cieľom je zistiť postoj jednotlivých kandidátov k podnikateľským a sponzorským aktivitám uránových firiem na území mesta Košice.

 V súvislosti s touto otázkou dávame kandidátom do pozornosti aj postoj primátorky mesta Kremnica Zuzany Balážovej, ktorá v mene svojho mesta napísala akcionárom ťažobnej firmy Ortac Resources vyjadrujúci jednoznačný a zásadný nesúhlas občanov Kremnice s plánovanou povrchovou ťažbou zlata a striebra. Jej list bol uverejnený v anglickom aj v slovenskom jazyku na oficiálnej internetovej stránke mesta Kremnica https://www.kremnica.sk/2013/02/27/statement-of-the-mayor-of-kremnica-concerning-open-pit-gold-miming-in-kremnica/

Vážená kandidátka, vážený kandidát na primátora Mesta Košice,

            dovoľujeme si Vám predložiť záverečnú otázku kandidátskej ankety. Vašu odpoveď vo forme podpísaného anketového listu očakávame do 27.10.2014 na doleuvedenej korešpondenčnej adrese, prípadne v oskenovanej podobe na e-mailovej adrese spolok.kosice@gmail.com.

            Zároveň si dovoľujeme upozorniť kandidátov, ktorí doposiaľ neodpovedali na prvé dve anketové otázky, že oboznámenie voličov s odpoveďami na tieto časti ankety urobíme už zajtra, teda 22.10.2014. Záverečné vyhodnotenie ankety uskutočníme 28.10.2014, po doručení odpovedí na poslednú anketovú otázku.

 

S pozdravom:


Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, ZO Košice 2013

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský

Pokroku 7, 040 11 Košice

spolok.kosice@gmail.com , +421 905 384171


V Košiciach, 21. 10. 2014

 

Príloha: anketový list

Prevzatie mailu prosíme potvrdiť spätným mailom

Na vedomie – vybrané médiá