HROMADNA PRIPOMIENKA

28.02.2013 14:01

 

Hromadná pripomienka organizácie Greenpeace a košických občianskych iniciatív k novele geologického zákona 
Podporte,
do štvrtka 7. 3. 2013 hromadnú pripomienku verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2007 Z.z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov. 

 

https://www.changenet.sk/?section=kampane&x=703878