Geologický prieskum predbežne stopnutý, no ťažba uránu zažehnaná nie je

15.08.2013 09:30

(tlačová správa)

/anglická verzia TU/

Neúprosný občiansky tlak odporcov ťažby uránu v Košiciach na ložisku Kurišková zaznamenal úspech. Minister ŽP Žiga zrušil nedávne rozhodnutie vydané spoločnosti Ludovika Energy o predĺžení lehoty geologického prieskumu a vec vrátil ministerstvu na nové prerokovanie a rozhodnutie. Vyhovel tak v plnom rozsahu protestu generálnej prokuratúry.

Minister chcel pôvodným rozhodnutím vyhovieť ťažobnej spoločnosti, zrušenie tohoto rozhodnutia je aj dôsledkom jeho protiuránových vyhlásení, ktoré urobil pod tlakom nespokojných občanov. 

Účastníkmi zopakovaného konania po novom budú už aj dotknuté samosprávy, z ktorých viaceré po občianskych protestoch deklarovali nesúhlas s prieskumom aj s ťažbou. 

Žigov ministerský kolega Malatinský so svojím memorandom o spolupráci s rovnakou firmou ostal v podpore ťažby uránu zatiaľ osamotený. 

Aj keď - mestské zastupiteľstvo v Košiciach má duplicitne schválené uznesenie o nesúhlase s ťažbou. Avšak nezaradilo zákaz ťažby do práve prebiehajúcej aktualizácie zmien a doplnkov územného plánu. Všetky pripomienky v tejto veci odmietlo bez zdôvodnenia. Nepomohla ani výzva občianskeho združenia ZO SZOPK Košice 2013 odporcovi ťažby primátorovi Rašimu, aby tento zákaz dal už do zadania ÚPN. 

Zodpovední predstavitelia sa napriek tomu tvária, že robia všetko, aby ťažbe zabránili. V skutočnosti sa vyhýbajú relevantným krokom, ktoré by nedovoľovali banskému úradu nikomu vydať ťažobné oprávnenie. Prečo asi? 

Dvojtvárnosť niektorých politikov - rozpor vyhlásení a činov je signálom, že ťažba a spracovanie uránu zostáva pre Košice a okolité obce naďalej reálnou hrozbou storočia.

 

V Košiciach, 15. 8. 2013

 

 

ZO SZOPK Košice 2013

JUDr. Mgr. Ladislav Rovinský - predseda

/anglická verzia TU/

 

 

 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME.
DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S VAŠOU PODPOROU.