DVA LISTY - DVE RÔZNE ODPOVEDE MESTA KOŠICE NA TÚ ISTÚ POŽIADAVKU

28.02.2015 07:45

List prvý - mesiac sa na magistráte oboznamovali s našou požiadavkou, doručenou 19. 01. 2015 aby sa mesto dožadovalo postavenia účastníka konania - výsledok: "V konaní o predĺžení platnosti prieskumného územia obec však nie je účastníkom konania ani podľa novej úpravy". (Obcou je mienené mesto Košice).   
Žiadna zmienka o tom, že by mesto Košice posielalo nejaký list na Ministerstvo životného prostredia SR...

List druhý - oboznamovanie s našou požiadavkou doručenou 19. 01. 2015 - asi malo význam.
Magistrát 25. 02. 2015 oznamuje šiestim starostom, že ešte pred doručením ich listu "... mesto svojim listom zo dňa 23. 02. 2015 požiadalo Ministerstvo životného prostredia SR o priznanie procesného postavenia byť účastníkom konania v konaní o predĺženie platnosti prieskumného územia v Lokalite Jahodná Kuríšková. "

Takú odpoveď spolu s kópiou listu na MŽP SR mohli poslať z MMK aj nám. (Ale - čo nebolo - môže byť)   

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 
 

POVEDZME NIE URÁNU MESTSKÉMU ZASTUPITEĽSTVU !

 
 

V NAŠOM ÚSILÍ NEPOĽAVÍME

DOSIAHNUŤ CIEĽ MÔŽEME LEN S PODPOROU OBČANOV.

ZÁKAZ ŤAŽBY A SPRACOVANIA URÁNU 

MUSÍ BYŤ PREMIETNUTÝ DO ÚZEMNÝCH PLÁNOV
HSA KOŠICE A KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA !

 

PRIDAJTE SA KU NÁM NA FACEBOOKU TU